ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English
Tutoriale
A-Z

Aktywacja konta na UPeL

Badge jako warunek przyznania innej odznaki

Bank Zawartości: dodawanie aktywności H5P

Baza pytań

Blok “status ukończenia kursu”

Dodatkowa ocena za aktywności spoza kursu

Dodawanie bloków

Dodawanie kategorii ocen w Dzienniku Ocen

Dodawanie książki w kursie

Dodawanie pliku w kursie

Dodawanie pliku, strony, książki [video]

Dodawanie pytań losowych w teście

Dodawanie pytań przez Bazę Pytań

Dodawanie spotkania MS Teams na UPeL

Dodawanie strony w kursie

Eksportowanie Dziennika Ocen do arkusza kalkulacyjnego

Etykieta

Filtrowanie Dziennika Ocen wg grup

Forum – ćwiczenia dyskusyjne

Frekwencja: Sprawdzanie obecności

Funkcja “Twój postęp”

Gdy oceny nie wyświetlają się w Dzienniku Ocen

Głosowanie: dokonywanie wyboru w imieniu studentów

Kopia zapasowa z użytkownikami [archiwizacja prac studentów]

Kopiowanie Bazy Pytań do innego kursu

Kopiowanie kursu lub jego elementów do innego kursu

Kwestionariusz, czyli sprawna ewaluacja zajęć online

Kwestionariusz: ewaluacja zajęć online

Lekcja

Mam kurs. Chcę go prowadzić z nową grupą

Materiały dostępne, ale ukryte na stronie kursu

Mieszanie kolejności pytań w teście

Możliwość nagrywania bezpośrednio w edytorze tekstu

MS Teams (spotkanie)

Ocenianie zadań grupowych

Ocenianie zadania za pomocą adnotacji pdf

Odpowiadanie na pytania otwarte z załącznikiem

Pobieranie wyników ocen z Testu

Podział na grupy w kursie

Problem z wyświetlaniem przesłanych przez studentów zadań

Prowadzenie zajęć online na UPeL na więcej niż jednym wydziale

Przeciągnij i upuść na obrazek

Przegląd ustawień w aktywności Zadanie

Przegląd zasobów i aktywności

Przeliczanie punktów na skalę AGH

Przenoszenie kursu z obszaru wydziału na UPeL 4.0

Przypisywanie aktywności do grup

Punkty ujemne w Formularzu Kryteriów

Punkty ujemne w formularzu kryteriów

Ręczne ocenianie pytań otwartych typu esej

Ręczne zapisywanie studentów na kurs

Reset kursu przed nowym semestrem

Safe Exam Browser – instrukcja dla studentów

Safe Exam Browser (SEB) – instrukcja

Samodzielne odznaczenie obecności studentom [Frekwencja]

Samodzielne zapisy studentów na kurs

Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym przypisaniem do grup

Sposoby zliczania ocen

Sprawdzanie obecności [Frekwencja]

Status ukończenia kursu

Test – pytania jedno- i wielokrotnego wyboru

Test – pytania numeryczne

Test – pytania typu dopasowanie

Test – pytania typu esej

Test – pytania typu krótka odpowiedź

Test – pytania typu prawda-fałsz

Test-samouczek: typowe ustawienia

Tworzenie grup

Tworzenie i przyznawanie odznak w kursie

Tworzenie kopii zapasowej kursu

Typy pytań w teście

Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych zasadach

Udostępnianie testu na szczególnych zasadach

Ukrywanie pojedynczych zadań lub ocen w Dzienniku Ocen

Ustawienia i filtry dostępne przy przeglądaniu przesłanych prac

Usuwanie z kursu wielu użytkowników naraz

Warsztat

Wiki

Włączanie/wyłączanie Dziennika Ocen

Włączanie/wyłączanie widoczności sumy ocen dla studentów

Włączenie obserwacji forum zamiast subskrypcji na maila

Własne sposoby obliczania ocen

Wspólne warunki zaliczenia aktywności

Zaawansowane metody oceniania

Zaawansowane metody oceniania [UPeL 4.0]

Zakładanie forum

Zakładanie nowego kursu

Zakładanie nowego kursu [video]

Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Zaznaczanie zaliczenia aktywności przez studentów

Zmiana sposobu wyświetlania ocen w Dzienniku

Znaki specjalne i formuły matematyczne w edytorze tekstu na UPeL

Znaki specjalne i formuły matematyczne w edytorze tekstu na UPeL (video)

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej