ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Test – pytania jedno- i wielokrotnego wyboru

Tutorial

Pytania typu Wybór wielokrotny pozwalają na tworzenie pytań zarówno  jedno-, jak i wielokrotnego wyboru.
Dla tych pytań dobrze jest przygotować co najmniej cztery możliwe warianty odpowiedzi – im więcej możliwych odpowiedzi, tym lepiej dla wiarygodności pytania.

Formatka umożliwiająca wprowadzenie pytania zawiera następujące elementy: wybór kategorii w bazie pytań, do której pytanie zostanie przydzielone, nazwę i treść pytania, punktację za udzieloną odpowiedź, zaznaczenie opcji jedno-, bądź wielokrotnego wyboru wariantu odpowiedzi możliwych do wyboru przez studentów, mieszanie wariantów odpowiedzi (wyświetlane studentom w sposób losowy), wprowadzenie wariantów odpowiedzi wraz z możliwością przyznania za nie wartości procentowej.

Ocena za warianty odpowiedzi wyrażana jest w % w zakresie od 100% do +100%.
W wypadku pytań jednokrotnego wyboru +100% przyznajemy poprawnej odpowiedzi, wariantom nieprawidłowych odpowiedzi pozostawiamy zaznaczoną opcję Żaden.

W wypadku pytań wielokrotnego wyboru należy pamiętać o różnicowaniu wartości procentowych i przyznawaniu kar w postaci ujemnych procentów za nieprawidłowe odpowiedzi.
Łatwiej zrozumieć to na prostym przykładzie: pytanie ma 4 warianty odpowiedzi, z czego dwa są prawidłowe (przyznajemy +50% każdej), a dwa błędne (przyznajemy 50% każdej). Jeżeli student zaznaczy wszystkie odpowiedzi, system po przeliczeniu wartości procentowych za wybranie wszystkich wariantów odpowiedzi, przyzna studentowi w rezultacie końcowym zero punktów.
Należy pamiętać o tym, że poprawne warianty odpowiedzi muszą sumować się do wartości procentowej +100%  (jeżeli np. mamy 3 prawidłowe warianty, każdy z nich otrzymuje +33,33333%). Dla błędnych wariantów odpowiedzi TRZEBA określić ujemną wartość procentową, przyznawaną studentom w wypadku ich zaznaczenia – tutaj suma błędnych odpowiedzi nie musi dawać 100%, niemniej jednak można przyjąć to za dobrą praktykę.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej