Wprowadzenie do e-learningu

Celem jest przedstawienie koncepcji uczenia się i nauczania wspomaganego przez komputer i Internet , czyli e-learningu, osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą formą kształcenia. Materiały prezentują różne rozwiązania stosowane w e-learningu, omawia podejścia do kształcenia on-line oraz buduje mapę pojęć z nim związanych. W rezultacie uczestnik będzie potrafił krytycznie odnieść się do proponowanych rozwiązań oraz samodzielnie wybrać te najbardziej przydatne w danym kontekście. Materiały składają się z 7. tematów poświęconych teorii oraz technologii e-learningu. Uczestnik zachęcany jest do zastanowienia się nad sposobem rozumienia e-learningu, udoskonalenia techniki wyszukiwania i oceny informacji w sieci oraz zapoznania się z różnymi platformami e-learningowymi i narzędziami sieciowymi, które są z powodzeniem wykorzystywane w edukacji.

Forma: materiały do samodzielniej nauki w formie kursu online

Szacowany czas nauki: około 35 godzin

Dostęp: online, nie wymaga rejestracji

Potwierdzenie:

Wymagania wstępne:

Dodatkowe wymagania:

Adres: http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=19  w serwisie Open AGH

Open

Zapisy na szkolenia