ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Interaktywne materiały dydaktyczne

Jednym słowem

Informacja zwrotna w interaktywnych materiałach naprawdę pomaga osobom studiującym w uczeniu się.

Twórca/Twórcy:

Rudnik Ewa

Cel dydaktyczny

Wspomaganie kształcenia studentów I roku z przedmiotu Chemia.

Ułatwienie zrozumienia i przyswojenia treści nauczania, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu.

Metoda Informacja zwrotna [Feedback]
Kontekst Chemia I rok I stopnia na kierunkach: Inżynieria Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Produkcji i Jakości.
Przebieg

Osoby studiujące na I roku nie mają zwykle wprawy w robieniu samodzielnych notatek w trakcie wykładu. Bardzo często i chętnie robią zdjęcia slajdów.Z drugiej strony poziom wiedzy „na wejściu” jest różny, są osoby po maturze z przedmiotu i osoby mające ostatni kontakt z chemią 3-4 lata wcześniej.

Wykorzystałam aktywności H5P na platformie UPeL w trzech formatach:

(1) Książki interaktywne odzwierciedlające strukturę wykładu w postaci krótkich rozdziałów. Zawierały one: treści omawiające trudniejsze zagadnienia, treści wymagające uzupełnienia luk w tekście opisowym, barwne grafiki objaśniające, interaktywne obrazy i filmy przedstawiające przebieg reakcji chemicznych z jednoczesnym zaangażowaniem widza dzięki zastosowaniu elementów interakcji, filmy ilustrujące omawiane zagadnienia (możliwość zobaczenia rzeczywistego przebiegu zjawiska), prezentacje multimedialne z dodatkowymi treściami do interakcji, cyfrowe fiszki, równania reakcji wymagające uzupełnienia, przykładowe zadania i zadania problemowe, krótkie zestawy quizowe.

Na koniec każdego rozdziału podano wskazówki dla osób studiujących co powinien widzieć i umieć z danego zakresu materiału.

(2) Zestawy testowe umożliwiające sprawdzenie studentom i studentkom stopnia przyswojenia treści wykładowych. Każdy z testów zawiera bazę kilkudziesięciu pytań różnego typu wzbogaconych w grafiki lub krótkie filmy (wraz z informacjami zwrotnymi), z których każdorazowo losowanych jest 10 zadań. Dzięki temu osoba studiująca ma możliwość samodzielnego i wielokrotnego rozwiązywania każdego z testów bez powtarzania się pytań.

(3) Wirtualne laboratoria umożliwiające sprawdzenie osobom studiującym  stopnia przyswojenia treści wykładowych w oparciu o symulacje pracy laboratoryjnej, a  jednocześnie stanowiące przygotowanie do stacjonarnych zajęć laboratoryjnych. Wirtualne laboratoria przygotowano w oparciu o interaktywne video lub branching scenario. Laboratoria typu branching scenario zaprojektowano w postaci szeroko rozgałęzionych scenariuszy. Dzięki temu student ma możliwość dokonania wyboru sposobu postępowania „w laboratorium” przy jednoczesnym uzyskaniu natychmiastowej informacji zwrotnej na temat skutku tego działania (np. wynik eksperymentu w postaci graficznej, który student musi następnie samodzielnie zinterpretować i wyciągnąć wnioski w celu kontynuacji „pracy laboratoryjnej” i rozwiązania problemu postawionego na początku zadania). Symulacje pracy laboratoryjnej uwzględniają także ocenę przez studenta poprawności sugerowanych działań.

Korzyści

Materiały interaktywne zostały zaprojektowane pod kątem wyrównywania poziomu wiedzy studentów oraz rozwijania kompetencji studentów, takich jak: umiejętności interpretacji obserwacji procesów chemicznych, logicznego rozumowania i wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i de facto samokształcenia.

Interaktywne materiały dydaktyczne zostały bardzo pozytywnie odebrane przez studentów. Dzięki swobodnemu dostępowi do materiałów studenci mogli dostosować indywidualnie tempo przyswajania wiedzy i sprawdzenia swoich wiadomości. Przełożyło się to na poprawę zdawalności egzaminu już w pierwszym terminie (w porównaniu do lat wcześniejszych).

Wirtualne laboratoria umożliwiły natomiast wprowadzenie problemowych zadań eksperymentalnych na stacjonarnych zajęciach laboratoryjnych (w miejsce ćwiczeń odtwarzających polecenia w instrukcji).

Ważnym elementem jest możliwość uzyskania natychmiastowych informacji zwrotnych w ćwiczeniach interaktywnych, co znacznie poprawia zapamiętywanie i rozumienie materiału.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej