ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Interaktywne materiały dydaktyczne

Case study

Interaktywne materiały dydaktyczne

Twórca/Twórcy Ewa Rudnik, Wydział Metali Nieżelaznych
Jednym słowem Informacja zwrotna w interaktywnych materiałach naprawdę pomaga osobom studiującym w uczeniu się.
Metoda Interaktywne materiały dydaktyczne, retrieval, wirtualne laboratorium, UPEL, H5P, informacja zwrotna
Kontekst Chemia I rok I stopnia na kierunkach: Inżynieria Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Produkcji i Jakości.
Przebieg

Osoby studiujące na I roku nie mają zwykle wprawy w robieniu samodzielnych notatek w trakcie wykładu. Bardzo często i chętnie robią zdjęcia slajdów.Z drugiej strony poziom wiedzy „na wejściu” jest różny, są osoby po maturze z przedmiotu i osoby mające ostatni kontakt z chemią 3-4 lata wcześniej.

Wykorzystałam aktywności H5P na platformie UPeL w trzech formatach:

(1) Książki interaktywne odzwierciedlające strukturę wykładu w postaci krótkich rozdziałów. Zawierały one: treści omawiające trudniejsze zagadnienia, treści wymagające uzupełnienia luk w tekście opisowym, barwne grafiki objaśniające, interaktywne obrazy i filmy przedstawiające przebieg reakcji chemicznych z jednoczesnym zaangażowaniem widza dzięki zastosowaniu elementów interakcji, filmy ilustrujące omawiane zagadnienia (możliwość zobaczenia rzeczywistego przebiegu zjawiska), prezentacje multimedialne z dodatkowymi treściami do interakcji, cyfrowe fiszki, równania reakcji wymagające uzupełnienia, przykładowe zadania i zadania problemowe, krótkie zestawy quizowe.

Na koniec każdego rozdziału podano wskazówki dla osób studiujących co powinien widzieć i umieć z danego zakresu materiału.

(2) Zestawy testowe umożliwiające sprawdzenie studentom i studentkom stopnia przyswojenia treści wykładowych. Każdy z testów zawiera bazę kilkudziesięciu pytań różnego typu wzbogaconych w grafiki lub krótkie filmy (wraz z informacjami zwrotnymi), z których każdorazowo losowanych jest 10 zadań. Dzięki temu osoba studiująca ma możliwość samodzielnego i wielokrotnego rozwiązywania każdego z testów bez powtarzania się pytań.

(3) Wirtualne laboratoria umożliwiające sprawdzenie osobom studiującym  stopnia przyswojenia treści wykładowych w oparciu o symulacje pracy laboratoryjnej, a  jednocześnie stanowiące przygotowanie do stacjonarnych zajęć laboratoryjnych. Wirtualne laboratoria przygotowano w oparciu o interaktywne video lub branching scenario. Laboratoria typu branching scenario zaprojektowano w postaci szeroko rozgałęzionych scenariuszy. Dzięki temu student ma możliwość dokonania wyboru sposobu postępowania „w laboratorium” przy jednoczesnym uzyskaniu natychmiastowej informacji zwrotnej na temat skutku tego działania (np. wynik eksperymentu w postaci graficznej, który student musi następnie samodzielnie zinterpretować i wyciągnąć wnioski w celu kontynuacji „pracy laboratoryjnej” i rozwiązania problemu postawionego na początku zadania). Symulacje pracy laboratoryjnej uwzględniają także ocenę przez studenta poprawności sugerowanych działań.

Korzyści

Wspomaganie kształcenia studentów I roku z przedmiotu Chemia.

Ułatwienie zrozumienia i przyswojenia treści nauczania, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu.

Materiały interaktywne zostały zaprojektowane pod kątem wyrównywania poziomu wiedzy studentów oraz rozwijania kompetencji studentów, takich jak: umiejętności interpretacji obserwacji procesów chemicznych, logicznego rozumowania i wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i de facto samokształcenia.

Interaktywne materiały dydaktyczne zostały bardzo pozytywnie odebrane przez studentów. Dzięki swobodnemu dostępowi do materiałów studenci mogli dostosować indywidualnie tempo przyswajania wiedzy i sprawdzenia swoich wiadomości. Przełożyło się to na poprawę zdawalności egzaminu już w pierwszym terminie (w porównaniu do lat wcześniejszych).

Wirtualne laboratoria umożliwiły natomiast wprowadzenie problemowych zadań eksperymentalnych na stacjonarnych zajęciach laboratoryjnych (w miejsce ćwiczeń odtwarzających polecenia w instrukcji).

Ważnym elementem jest możliwość uzyskania natychmiastowych informacji zwrotnych w ćwiczeniach interaktywnych, co znacznie poprawia zapamiętywanie i rozumienie materiału.

Nowoczesne metody kształcenia

Powrót

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej