ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

“Zblendowanie” laboratoryjnych technik nauczania multimediów

Case study

Zblendowanie laboratoryjnych technik nauczania multimediów

Twórca/Twórcy Mikołaj Leszczuk Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Jednym słowem W procesie modyfikacji osiągnąłem dobrze przygotowany przedmiot do pracy zarówno online jak i stacjonarnej.
Metoda blended learning, kształcenie mieszane, Jupyter Notebook, Python, MatLab, ranking ćwiczeń, chmura znaczników
Kontekst “Advanced Multimedia Information Processing and Communications”. Laboratorium multimedialne. III I IV roku studiów inżynierskich.
Przebieg

Zajęcia są związane z przetwarzaniem obrazu. Co do zasady, rozbudowa laboratorium nie miała na celu zmiany zakresu materiału, a zmianę sposobu uczenia się.

Motywacją do zmian była potrzeba nauki hybrydowej, o różnym składzie komponentu stacjonarnego i zdalnego. Potrzeba ta zintensyfikowała się od czasu wystąpienia pandemii COVID-19, która stała się katalizatorem zmian. Dzięki zmianom te same zajęcia można prowadzić w różnych trybach, płynnie dobierając komponenty nauczania: stacjonarne, zdalne – żywe oraz zdalne – projektowe.

Poprzedni system był stworzony kilka lat wcześniej i wykorzystywał „ciężkie” oprogramowanie pod względem zarówno obciążenia systemu jak i potrzeby korzystania z dodatkowo zarządzanych licencji, co wymagało dodatkowego nakładu pracy i stwarzało problemy w czasie pracy.

Poszczególne tematy i zadania zostały przebudowane przy użyciu webowego narzędzia Jupyter Notebook. Narzędzie to pozwala na tworzenie i udostępnianie dokumentów obliczeniowych oraz samodzielną pracę osób studiujących w zakresie danego przedmiotu. Platforma ta umożliwia napisanie całego laboratorium w języku programowania Python i z użyciem języka formatowania Markdown.

Wykorzystanie Pythona umożliwiło także zastosowanie darmowych bibliotek z otwartym kodem źródłowym, które nie powodują powstawania problemów jak w przypadku stosowanego wcześniej chociażby MatLaba. Dzięki nim udało się wykonać ćwiczenia zdefiniowane w wymaganiach funkcjonalnych.

Aby zaobserwować zmiany w stosunku do wcześniej stosowanych metod przeprowadziłem ich ewaluację w 5 kategoriach: adekwatność do potrzeb, skuteczność osiągnięcia założonych rezultatów, użyteczność rezultatów, efektywność – stosunek wysiłku poniesionego do korzyści, trwałość rezultatów oraz oddziaływanie – wpływ projektu na osoby studiujące i ich otoczenie. Użyłem techniki “ranking ćwiczeń”. Analizowałem także nieskrępowane wypowiedzi w pytaniach otwartych (technika chmury znaczników). Na ankiety odpowiedziało 18 z 53 osób studiujących. Studenci i studentki jednoznacznie wskazali wyższość nowych metod nad stosowanymi wcześniej.

Korzyści

Rozwój kompetencji aktywnego uczenia się studentów w mieszanej formie kształcenia (blended learning).

Wzrost motywacji i zaangażowania studentów w zajęcia.

Dopasowanie formy zajęć i metod do potrzeb osób studiujących – student centered learning

Nastąpiła aktywizacja osób studiujących, wyrażona silnym wzrostem zainteresowania przedmiotem.

Zainteresowanie i zaangażowanie studentów podczas zajęć znacznie wzrosło, co potwierdziła ewaluacja zajęć i ocena poszczególnych tematów i ćwiczeń ze strony osób studiujących.

Wysoka frekwencja na zajęciach. Kurs odpowiada na również na potrzeby studentów pracujących – możliwość pracy online i asynchronicznej.

Przygotowane narzędzie do ewaluacji jakościowej zajęć, dające możliwość podążania za potrzebami studenta pod kątem metodologii nauczania jak i treści merytorycznych.

Na podstawie opinii studentów można stwierdzić fakt, że laboratorium spełnia swoje zadania, znacznie więcej czasu studenci mają na zapoznanie się z materiałami merytorycznymi nie tracąc go na problemy natury technicznej, jak to miało miejsce podczas pracy na jego wcześniejszej wersji.

Nowoczesne metody kształcenia

Powrót

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej