ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Prowadzą:
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny | mgr Anna Bajer-Leńczowska

2022.08.11-30.09.2023

Program: EFRS POWER

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach projektu pozakonkursowego MEiN: POWR.03.04.00-00-P023/21
Numer umowy: MEiN/2022/DIR/1810
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 900 426,00 PLN
Dofinansowanie z UE : 758 879,03 PLN

Zadania w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

 1. SYSTEM OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH: Opracowanie założeń, prototypu oraz pilotażowe wdrożenie systemu do zapisywania i monitorowania osiągnięć dydaktycznych pracowników w kontekście oceny pracowniczej i potrzeb rozwojowych.
 2. BADANIA KSZTAŁCENIA: Opracowanie założeń do systemu analityki kształcenia. Analiza narzędzi, praktyk i opracowanie założeń do wykorzystania learning analytics umożliwi kompleksowe wykorzystanie istniejących zbiorów danych (np. systemy USOS, UPEL) w planowaniu strategicznym (np. kierunków, form wsparcia rozwojowego)
 3. POTRZEBY ROZWOJOWE: Rozbudowa systemu badania potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych: opracowanie i weryfikacja narzędzi badawczych, wdrożenie. Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji rozwoju kompetencji i wdrożenie ich w istniejące procesy zapewnienia jakości kształcenia umożliwi monitorowanie postępów i zapewni wysoką jakość procesów rozwojowych.
 4. ROZWÓJ KOMPETENCJI: System stałego rozwoju kompetencji Plan rozwoju kompetencji poprzedzą badania potencjału i luk kompetencyjnych, oraz potrzeb szkoleniowych, aby zapewnić spójność działań rozwojowych. Oparcie o pracę z talentami pozwala na twórcze wykorzystanie kompetencji naucz. dyd. i kadry wsp. dydaktykę. Warsztaty mentorskie dla kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny dotyczące pracy z talentami metodą Clifton Strenghts.
 5. PROGRAM SZKOŁY LIDERÓW EDUKACJI: opracowanie programu oraz przeprowadzenie pilotażu
 6. MONITOROWANIE EFEKTÓW rozwoju kadry
 7. ROZWÓJ DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ: Opracowanie programu Szkoły Trenerów Akademickich, Rozbudowa OPEN AGH o studia przypadków i dobre praktyki dydaktyczne STEM
 8. VR/AR W UCZELNI TECHNICZNEJ: rozbudowanie istniejących laboratoriów wydziałowych o dostęp do bibliotek do programowania środowisk VR/AI, szkolenia dla pracowników z wykorzystania VR w kształceniu, seminaria rozwojowe oraz studium przypadku.
 9. NARZĘDZIA METODYCZNE DLA TRENERÓW AKADEMICKICH: karty pracy, podręczniki, ćwiczenia, gry i in. pomoce szkoleniowe
 10. WYPOSAŻENIE SALI SZKOLENIOWEJ: laptop i telewizor
 11. TUTORING: Akredytowany Praktyk Tutoringu, spotkania mentoringowe i organizacja warsztatów networkingowych dla liderów tutoring
 12. WIZYTY STUDYJNE dla kadry dydaktycznej i kadry wspierającej proces kształcenia w wiodących ośrodkach akademickich
Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej