Co robimy

Inauguracja wirtualnego kółka zainteresowań

Inauguracja wirtualnego kółka zainteresowań

19 marca 2008 w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się inauguracja wirtualnego kółka zainteresowań naukami ścisłymi. Kółko to, zainicjowane przez Centrum e-Learningu AGH skierowane jest do młodzieży z gimnazjów i szkół średnich. Jego głównym celem jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, jak również przyzwyczajenie ich do samodzielnego uczenia się przez całe życie. Dzieci będą uczestniczyły w wirtualnych zajęciach, w których pod opieką nauczycieli zrealizują projekty przy wykorzystaniu narzędzi e-learningowych. Nauczyciele będą w kontakcie z pracownikami naukowymi Uczelni, którzy sprawują merytoryczny nadzór nad przebiegiem wirtualnych zajęć. W obecnej edycji kółka weżmie udział 30 uczniów z Krakowa, Mikołowa, Świątnik Górnych i Więcławic Starych.

Dodaj komentarz