Co robimy

Talenty i mocne strony

Talenty i mocne strony

„Kluczem do sukcesów i szczęścia jest wykorzystywanie własnych talentów i mocnych stron, a nie korygowanie wad.” (Martin Seligman)

Czy każdy z nas ma talent? Jak talenty i mocne strony wpływają na nasze życie i naukę? Jak można zwiększać zaangażowanie studentów na zajęciach? Webinar pozwoli odkryć odpowiedzi na te pytania. Dostarczy wiedzy i inspiracji z obszaru psychologii pozytywnej, czyli dziedziny, której głównym celem jest wspieranie ludzi w budowaniu dobrostanu psychicznego. Da także konkretne pomysły na to, jak wykorzystywać wiedzę o talentach w planowaniu i realizacji zajęć.

Maria Libiszewska – z wykształcenia psycholog i pedagog. Z zamiłowania tutorka, mentorka i coach.

Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleń dla szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Projektuje procesy rozwojowe i szkolenia z zakresu kompetencji przywódczych i kompetencji miękkich. Tworzy innym warunki sprzyjające kreatywnemu szukaniu rozwiązań i projektowaniu innowacyjnych narzędzi i metod pracy z ludźmi. Miłośniczka i propagatorka psychologii pozytywnej.

Talenty i mocne strony. Psychologia pozytywna w pracy ze studentami

19 listopada (czwartek), godz. 10:00-11:00

WYDARZENIE ZAKOŃCZONE