ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Dostępna dydaktyka cz.3

Karolina Grodecka

28.02.2023

Artykuł opublikowany rok, 4 miesiące i 22 dni temu.

W ostatnim tygodniu miesiąca z dostępnością (cyfrową) w CeLu prezentujemy garść wskazówek dotyczących dostępnej dydaktyki dla trzech kolejnych grup studentów i studentek z niepełnoprawnościami – osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w spektrum autyzmu oraz cierpiących na choroby przewlekłe i neurologiczne.  Tym razem w formie graficzno-tekstowej. Wskazówki zostały opracowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Są częścią szkolenia online „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku uczelni”, które będzie uruchomione dla pracowników AGH już w semestrze letnim.

Tym wpisem kończymy nasz cykl, składający się z  części 1. oraz części 2. czyli wpisów poświęconych przygotowaniu i realizacji zajęć, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku, mowy i ruchu.

Niepełnosprawność psychiczna a dydaktyka

Niepełnosprawność psychiczna obejmuje zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej, zdrowia psychicznego itp. np.: urojenia, omamy, zaburzenia świadomości, znaczne zaburzenia emocji, nerwice, zaburzenia osobowości.

Ta infografika dostępna jest także w formacie PDF i SVG.

Spektrum autyzmu a dydaktyka

Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb osób z zaburzeniami spektrum autyzmu bardzo dobrą praktyką jest rozmowa z daną o osobą o elementach, które mogą pomagać i/lub utrudniać efektywne uczestniczenie w zajęciach.

Organizacja zajęć

  • w miarę możliwości realizacja zajęć zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, utrzymywanie schematu prowadzenia zajęć,
  • jeśli zachodzi potrzeba nagłej zmiany np. godziny/miejsca rozpoczęcia zajęć należy upoważnić się, że informacja dotarła do osoby zainteresowanej,
  • umożliwienie dodatkowych, uzasadnionych przerw w czasie zajęć,
  • w razie potrzeby umożliwienie pracy w mniejszych grupach,
  • określenie ram czasowych do wypowiedzi studenta, aby miał świadomość potrzeby wykazania znajomości kluczowych zagadnień, ograniczając tym samym rozwijanie treści pobocznych.

Sposób prowadzenia zajęć

  • wykorzystywanie prezentacji, wykresów, diagramów i zwięzłych komunikatów,
  • podkreślanie najważniejszych treści, w szczególności dotyczących spraw organizacyjnych,
  • zapewnienie przestrzeni na wyrażanie emocji (np. niezwracanie uwagi na pojawiające się tiki nerwowe, stanowiące element zaburzeń), w ramach ogólnie przyjętego porządku w czasie zajęć, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i komfortu innych uczestników,
  • w miarę możliwości przekazywanie informacji, instrukcji i treści zadań w formie pisemnej.

Choroby przewlekłe i neurologiczne a dydaktyka

Podczas prowadzenia zajęć, na które uczęszczają osoby cierpiące na choroby przewlekłe i neurologiczne (padaczka, cukrzyca, astma, choroby układu pokarmowego, choroby nowotworowe) pomocne mogą być poniższe wskazówki.

Ta infografika dostępna jest także w formacie PDF i i SVG.
Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej