ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

ISKRY 2016

Agnieszka Chrząszcz

28.10.2016

Artykuł opublikowany 7 lat, miesiąc i 10 dni temu.

26 października rozdaliśmy – z okazji naszych 20-tych urodzin – specjalne wyróżnienia dla pracowników AGH – Iskry. Osoby, które je otrzymały, w szczególny sposób przyczyniły się do tego, że e-learning iskrzy w AGH, od 20 lat. Chcieliśmy docenić tych, którzy pomimo trudności, z pasją i ciekawością dążą do tego, aby kształcenie wspierane nowoczesnymi technologiami było coraz lepsze. Laureaci przyczynili się do tego, że nowoczesne technologie przestały być postrzegane jako zagrożenie dla uczelni i wykładowców, a zaczęto w nich dostrzegać szansę i potencjał na wzbogacanie zajęć oraz kształcenie cyfrowych kompetencji. Niech te Iskry będą symbolem dalszego ISKRZENIA w tradycyjnym kształceniu akademickim.

Laureatami Iskier 2016 zostali:

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
prof. dr hab. inż Zbigniew Kąkol
mgr Ewa Bodzek
mgr Beata Dulian
mgr inż. Daria Hemmerling
dr inż.  Mirosław Socha
dr Katarzyna Klimkiewicz
dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz
mgr inż.  Andrzej Janus
prof. dr hab. inż. Jerzy Mischke

Poniżej uzasadnienia, które odczytywaliśmy podczas uroczystości.Pierwszą iskrę chcieliśmy wręczyć Panu Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi za wkład w rozwój nowoczesnej dydaktyki. Pan Profesor Tadeusiewicz od samego początku mocno wspierał Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej, kolejno jako Prorektor, Rektor, potem jako wieloletni członek Rady Programowej CeLu. Jest inicjatorem unikalnego konkursu Notatki w Internecie, w ramach którego nieprzerwanie od 1999 roku powstawały ogólnodostępne materiały dydaktyczne tworzone przez studentów i wykładowców AGH. Prof. Ryszard Tadeusiewicz jest również autorem badań prowadzonych już od lat 70 ubiegłego wieku i publikacji z zakresu dydaktyki i technologii, oraz propagatorem nowoczesnej dydaktyki  opartej o nowoczesne technologie.

Kolejnemu Laureatowi, Panu Profesorowi Zbigniewowi Kąkolowi, chcielibyśmy serdecznie podziękować za napisanie e-Fizyki – pierwszego otwartego e-podręcznika. Podręcznik zbliża się do pełnoletniości, powstał w 2002 roku i był jedną z pierwszych tego typu publikacji na świecie, doczekał się wielu tysięcy czytelników, kilku aktualizacji, a nawet tłumaczenia. Podręcznik ten posłużył jako baza do opracowania e-podręcznika do fizyki zgodnego z syllabusem AGH. Profesor Kąkol zapoczątkował rozwój zasobów edukacyjnych w kierunku otwartości. Podjęliśmy ten kierunek realizując systemowy projekt uczelniany OPEN AGH e-Podręczniki dla inżynierów.

W Studium Języków Obcych AGH e-learning jest obecny od blisko dekady. Wspólnym mianownikiem kursów językowych prowadzonych w AGH jest konieczność łączenia nauki języka ogólnego z elementami języka zawodowego. 
Pani mgr Beata Dulian jest autorką dwusemestralnego kursu języka francuskiego a Pani 
mgr Ewa Bodzek jest autorką dwusemestralnego kursu języka niemieckiego.
Kursy te prowadzone są nieprzerwanie od 2007 roku w formie on-line i uzupełnione o kilkanaście godzin lektoratu metodą tradycyjną.

Najlepsze efekty w nauczaniu programowania osiąga się w realnym środowisku. Doskonale wiedzą o tym pani mgr inż. Daria Hemmerling oraz dr inż.  Mirosław Socha, którzy przygotowali i wspólnie prowadzili 10-cio tygodniowy kurs z programowania realizowany na Uczelnianej Platformie e-Learningowej. Kurs wykorzystywał jedną z funkcjonalności UPeLa –  warsztaty, która pozwala na podział pracy na etapy i role oraz wymaga wzajemnej oceny w grupie współpracujących ze sobą studentów. Innowacją było zaprojektowanie wszystkich ćwiczeń kształtujących złożone umiejętności programistyczne online takie jak praca z dokumentacją i cudzym kodem czy dzielenie zadań na mniejsze problemy

Na Wydziale Zarządzania Uczelniana Platforma e-Learningowa jest wykorzystywana  między innymi do kształtowania kompetencji społecznych takich jak umiejętność współpracy, komunikacji oraz pracy grupowej. Pani dr Katarzyna Klimkiewicz prowadzi kurs, z sukcesem łączący zajęcia audytoryjne ze zdalnymi warsztatami na platformie i konsultacjami online. Wykorzystanie mieszanej formy zajęć i formuły warsztatów na platformie pozwoliło na aktywizację studentów i efektywną pracę grupową. Realizacja własnego pomysłu wymagała od studentów interakcji i pozwoliła na doskonalenie ich kompetencji interpersonalnych online.

e-Learning to nie tylko Uczelniana Platforma e-Learningowa. Pani dr Kamila Wawrzyniak-Guz opracowała zajęcia w j.angielskim dla studentów wykorzystujące internetową tablicę – Padlet. Zadaniem studentów było przygotowanie w zespole plakatu naukowego. Innowacyjne zajęcia pozwoliły na rozwijanie  kompetencji społecznych, wykraczających poza wiedzę dziedzinową tj.  negocjacje, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Istotne było także, że obecność nauczyciela była transparentna i nie wpływała w istotny sposób na interakcje między studentami.

Kiedy w 2013 roku zaczynaliśmy rozwijać otwarte e-podręczniki akademickie, szybko okazało się, że musimy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami – technologicznymi, koncepcyjnymi i merytorycznymi. Równoległe rozwijanie platformy do pisania e-podręczników i praca autorów wymagała wielu wspólnych ustaleń i modyfikacji, które nie pozostawały bez wpływu na tempo i efektywność pracy autorów. Chcielibyśmy podziękować panu mgr inż.  Andrzejowi Janusowi za jego sugestie i pomoc w rozwijaniu  platformy do e-podręczników. Chcielibyśmy podkreślić, że dzięki jego zaangażowaniu w pracę nad e-podręcznikami udało nam się wypracować model wspólnego udoskonalania platformy i dbania o jak najwyższą jakość e-podręczników OPEN AGH.

Na koniec, zgodnie ze zwyczajem, że Gospodarze zawsze zamykają, chcieliśmy wręczyć Iskrę Profesorowi Jerzemu Mischke, pierwszemu gospodarzowi Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej. Kierował jego pracami od 1996 do końca 2002 r. Prof Mischke był i jest nadal zaangażowanym działaczem na rzecz poprawy, unowocześnienia systemu edukacyjnego i rozwijania e-learningu akademickiego. Jest także autorem wielu publikacji z zakresu technologii. Od czerwca 2006 działa w Stowarzyszeniu e-Learningu Akademickiego jako członek-założyciel oraz przewodniczący Rady Naukowej.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej