Co robimy

Otwarty kurs: Corporate Social Responsibility (CSR)

Otwarty kurs: Corporate Social Responsibility (CSR)

Przedsiębiorstwa mogą oddziaływać w pozytywny lub negatywny sposób na otoczenie. Popularną ideą wśród przedsiębiorstw i ich właścicieli jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Firmy  mogą ograniczać negatywne wpływy oraz budować pozytywną wartość dla wszystkich interesariuszy.
Do zgłębienia zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, etyki biznesu, strategii podejścia oraz oceny wpływu CSR  (ang. Corporate Social Responsibility) zapraszamy wraz z jego autorką dr inż. Katarzyną Klimkiewicz z Wydziału Zarządzania AGH.

Kurs został opracowany w całości w języku angielskim w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Link do kursu: https://open.agh.edu.pl/zasob/corporate-social-responsibility/