Co robimy

Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak nagrodzony

Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak nagrodzony

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż prof. dr hab. inż. Jan Kusiak – szef Centrum
e-Learningu Akademii Górniczo Hutniczej – otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie
o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego
przyznawaną w czerwcu 2018 roku.

To już XXXI edycja tego prestiżowego Konkursu, w ramach którego jury wyróżnia pracowników Akademii szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz naszej uczelni. Prof. Kusiak został nagrodzony m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, współtworzenie Uczelnianej Platformy e-Learningowej, wieloletnie prace nad jej rozwojem i wdrażaniem, utworzenie repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych OPEN AGH, popularyzację
e-learningu, koordynację krajowych i międzynarodowych projektów rozwoju nowoczesnych metod w kształceniu.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystej inauguracji 100. Roku Akademickiego 2018/2019 w AGH.

Serdecznie gratulujemy laureatowi! Jako pracownicy CeLu jesteśmy bardzo dumni, że jego zaangażowanie w rozwijanie innowacyjnej dydaktyki i otwartych zasobów edukacyjnych zostało docenione przez Jury Konkursu!

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie AGH.

nagroda_taklinskiego