Co robimy

Prowadzenie laboratoriów online

Prowadzenie laboratoriów online

Inspirator: dr inż. Piotr Chyła (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH)


Jak są skonstruowane Twoje zajęcia?

Korzystam z Uczelnianej Platformy eLearningowej do prowadzenia laboratoriów w formule mieszanej (tzw. blended learning). Pierwsze i ostatnie zajęcia laboratoryjne (w sumie 3h) prowadzone są w sali, 4h są realizowane online.

Podczas pierwszego spotkania stacjonarnego wprowadzam studentów w problematykę i ustalam zasady współpracy na kursie. Na pierwszych zajęciach studenci zapisują się do grup przez UPeL.

Podczas zajęć online studenci wykonują 4 zadania obliczeniowe, których celem jest przećwiczenie toku rozumowania. Korzystam z modułu “zadanie” poprzez który każdy student przesyła plik z pracą. Do każdej pracy udzielam pogłębionej informacji zwrotnej, piszę co zostało wykonane poprawnie i wskazując ewentualne błędy. Studenci mogą wysłać ponownie poprawioną pracę i uzyskać zaliczenie.

Na spotkaniu w sali rozwiązywane są te zadania, z którymi były największe problemy podczas pracy online. Jest także czas na przeprowadzenie kolokwium oraz konsultacje dla tych studentów, którzy otrzymali niskie oceny i dla tych, którzy chcą zobaczyć wyniki kolokwium.

Co e-learning daje studentom?

Przede wszystkim doceniają swobodę uczenia się. Zadania i materiały do analizy na 4h zajęć online są otwarte dla studentów przez cały czas. Tylko termin oddania zadań jest stały, co dwa tygodnie. Studenci sami decydują czy wykonać większość zadań od razu  i czekać aż zostaną przeze mnie skomentowane i ocenione, czy rozłożyć sobie pracę na pół semestru.

Przykładowa treść ćwiczenia

Na laboratoriach prowadzę 5 grup. To łącznie 75 osób, podczas zajęć w sali  nie mógłbym dotrzeć bezpośrednio do każdej osoby. Na kursie online każdy jest oceniany indywidualnie, otrzymuje pogłębioną informację zwrotną i ma szansę ponownie przesłać swoją pracę.

Z ankiet ewaluacyjnych, które przygotowuję dla studentów, jednoznacznie wynika, że wolą pracować w ten sposób. Doceniają także materiały opracowane w formie lekcji z pytaniami sprawdzającymi na UPeL, które w zestawieniu z plikami PDF z materiałem merytorycznym, umożliwiają im lepsze zrozumienie zagadnień.

A co Tobie daje e-learning?

Możliwość przyjrzenia się pracy każdego studenta indywidualnie i udzielenie mu informacji zwrotnej o jego postępach.

Dzięki  informacji zwrotnej od studentów mam możliwość aktualizacji treści zadań. Podam przykład: w jednym z zadań omyłkowo przyjąłem nieprawidłową wartość dla luzu. Część studentów zauważyła ten błąd i przyjęła wartość prawidłową. Po analizie wyników prac wartość luzu została zmieniona (choć pozostawienie nieprawidłowej mogłoby być odpowiedzią czy student rozumie problem).

Z jakimi wyzwaniami się mierzyłeś?

Ze względu na obecność e-learningu jako formy zajęć w Syllabusie, muszę wystawić ocenę studentom za część laboratoriów. Posługuję się na UPeL skalą “zaliczony/niezaliczony”, która na koniec laboratoriów zostaje zmieniona na “zaliczenie bez oceny”.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę!

 

Piotr Chyła – absolwent metalurgii na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Technologie obróbki bezubytkowej, Technologie wytwarzania oraz Maszyny i urządzenia przeróbki metali. W 2016 roku stworzył kursy e-Learningowe do prowadzonych przedmiotów. Tradycyjne zajęcia laboratoryjne i audytoryjne uzupełnia materiałami interaktywnymi na Uczelnianej Platformie e-Learningowej. W roku 2017 otrzymał indywidualną nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczne: „Wdrażanie technik kształcenia na odległość (e-Learningu), jako metody pracy ze studentami”.