Co robimy

Rozpoczęcie MOOCa o e-portfolio

Rozpoczęcie MOOCa o e-portfolio

Europortfolio ma przyjemność ogłosić uruchomienie MOOCa “e-Portfolio” na platformie EMMA (European Multiple MOOC Aggregator).

Kurs rozpocznie się 15 czerwca i skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania e-portfolio w różnych kontekstach zawodowych i edukacyjnych.  Zapraszamy do wzięcia udziału w MOOCu szczególnie nauczycieli, uczniów i studentów, przedstawicieli pracodawców, władz oświatowych oraz organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym, którzy zainteresowani są zastosowaniem e-portfolio w praktyce i wzmocnieniem swoich kompetencji w tym obszarze.

W MOOCu znajduje się 7 lekcji. Są one pomyślane jako zasoby do samodzielnego uczenia się i mogą być wybierane dowolnie w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestnika. Każda lekcja zawiera wiele zróżnicowanych aktywności skupiających się na uczestniku (uczniu) i prowadzących do wypracowania konkretnych, praktycznych rezultatów.

Uczestnik może brać samodzielny udział w kolejnych lekcjach jednak najlepsze efekty dawać będzie dzielenie się rezultatami z innymi uczestnikami MOOCa, gdyż interakcje i wzajemne wsparcie stanowić będą ważny element uczenia się, pozwolą na wspólne budowanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi.

Komunikacja
Aby ułatwić komunikację między prowadzącym a uczestnikami wykorzystywane są 3 narzędzia:

  • Blog. Każdy uczestnik posiada swój osobisty blog, w którym dokumentuje swoje działania, zapisuje przemyślenia dotyczące uczenia się i dzieli się rezultatami z innymi uczestnikami MOOCa.
  • Rozmowa. Znajduje się na dole każdej strony lekcji wraz z instrukcjami prowadzącego. Mogą z niej korzystać uczestnicy do komentowania i dyskutowania kwestii związanych z konkretną lekcją.
  • Twitter. Hashtag #ePCourse służy do dzielenia się rezultatami z innymi uczestnikami.

Cele

  • Zidentyfikowanie złożonego charakteru metody e-portfolio.
  • Zidentyfikowanie głównych typów i funkcji e-portfolio.
  • Zidentyfikowanie narzędzi, które najlepiej sprawdzą się w danym kontekście.
  • Zaplanowanie wdrożenia i rozwoju e-portfolio.
  • Ewaluacja e-portfolio.
  • Wykorzystanie e-portfolio do wdrożenia systemowe zmiany w instytucji (tylko dla instytucji).

Rezultaty
Po zakończeniu MOOCa będziesz potrafił/a zaplanować i zbudować strategię projektowania i stworzenia takiego e-portfolio, które będzie pasowało do twoich indywidualnych lub instytucjonalnych potrzeb. Wykorzystasz tę wiedzę w swojej praktyce.

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający udział uczestnik powinien ukończyć przynajmniej 5 lekcji.

Autorzy

MOOC “ePortfolio Self-Development Study” jest inicjatywą projektu EU  EPNET (Europejskiej Sieci ekspertów i praktyków e-portfolio). Treści zostały opracowane przez zespoły UOC (Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina, Elena Barberà and Ivan Alsina), SDU (Lise Agerbæk), ADPIOS (Serge Ravet) i FOI (Ana Coric) i są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Platforma EMMA i treści kursu zostały spolszczone przez CeL AGH. Ze względu na mechanizmy implementacji treści na platformie informacje i materiały do kursu w j. polskim będą dostępne po 15 czerwca.

Dodaj komentarz