Co robimy

Spotkania wydziałowe: spostrzeżenia i wnioski

Spotkania wydziałowe: spostrzeżenia i wnioski

Kolejny rok akademicki dobiega końca. Działo się sporo i zgromadziliśmy przez ten czas wiele ciekawych doświadczeń. W następnym wpisie dzielimy się osiągnięciami w zakresie zrealizowanych szkoleń przez nasze Centrum – warto spojrzeć na podsumowującą infografikę. Tym razem chcemy poświęcić dłuższą chwilę seminariom wydziałowym „Jak robić dobry e-learning”, które prowadziliśmy dla pracowników dydaktycznych naszej uczelni. Poniżej klika wniosków i spostrzeżeń.

Seminaria dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 poświęcone e-learningowi zostały zainspirowane przez prof. dr hab. inż. Jacka Tarasiuka. Jako cel spotkań obraliśmy zainicjowanie dyskusji na temat nowoczesnej dydaktyki wykorzystującej elementy e-learningu.
Terminy seminariów na poszczególnych wydziałach zostały ustalone przez Dziekanów. W zależności od wydziału, decyzją Dziekana udział w seminariach był dobrowolny lub obowiązkowy. Do końca semestru letniego 2017/18 odbyło się 15 spotkań, w których udział wzięło blisko 450 osób .

Seminarium składało się z dwóch części:

 • prezentacja pt.: “Jak robić dobry e-learning w AGH”
 • dyskusja

Wystąpienie “Jak robić dobry e-learning w AGH” obejmowało:

 • przedstawienie obowiązujących wytycznych organizacyjno-administracyjnych,
 • wyjaśnienie pojęcia realizacji godzin kontaktowych online,
 • zaprezentowanie przykładów wspomagania kształcenia oraz realizacji godzin kontaktowych online,
 • przedstawienie oferty CeL dla pracowników i doktorantów.

Po prezentacji nawiązywała się dyskusja z udziałem władz dziekańskich i pracowników. Pytania i wątpliwości dotyczyły m.in.:

 • zapewnienia jakości zajęć e-learningowych: w jaki sposób monitorować jakość przed wdrożeniem i w trakcie prowadzenia zajęć?
 • kryteriów (ram) oceny jakości zajęć prowadzonych w trybie mieszanym,
 • możliwości wsparcia narzędziowego komunikacji synchronicznej tj. webinarów,
 • możliwości włączenia zajęć mieszanych do oceny pracowniczej,
 • konieczności obecności studenta na zajęciach,
 • konieczności zapewnienia “dostępu do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi” (Rozporządzenie MNISW), co budzi wątpliwość interpretacyjną.
 • nagrywanie wykładów: konieczność czy fanaberia? Jak rozliczać takie wykłady?

Ważną kwestią poddaną dyskusji podczas większości spotkań był temat przeliczania godzin. Istniejący przelicznik godzin zajęć prowadzonych w formie e-learningowej miał na celu zachęcenie nauczycieli akademickich do stosowania e-learningu. Z uwagi jednak na zróżnicowanie wartości i zasad przelicznika na wydziałach, interpretacja tego, co można “zamieniać” i korzystniej przeliczać wywołuje wątpliwości.

Z pytań pojawiających się po prezentacji wynika, że e-learning postrzegany jest wciąż jako podająca forma przekazywania wiedzy (stąd pytania m.in. o przeliczniki w przypadku testu online czy dodatkowe wynagrodzenie za przygotowanie materiałów cyfrowych). Stoi to w sprzeczności z rezultatami sondażu Mentimeter przeprowadzonego wśród uczestników seminariów wydziałowych podczas spotkań (wykresy poniżej – kliknij, aby powiększyć). Tutaj z kolei nauczyciele akademiccy większością opowiedzieli się za zajęciami praktycznymi, interaktywnymi oraz kontaktem ze studentami.

Seminaria okazały się dla nas niesamowicie inspirującym doświadczeniem. Spotkania z dydaktykami AGH dostarczyły nam mnóstwo materiału do refleksji, planowania nowych inicjatyw, by jeszcze lepiej pomagać pracownikom we wdrażaniu e-learningu do swojego syllabusa. Liczymy, że i nasze wystąpienia nie tylko spotkały się z pozytywnym odbiorem, ale w przyszłości zaowocują ciekawymi e-learningowymi realizacjami przedmiotowych zajęć.