ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Tutoring w AGH

Osoby
studiujące

Zajęcia tutoringowe w AGH przeznaczone są dla najzdolniejszych studentów.

W przypadku studiujących na pierwszym roku studiów osoby, które uzyskały najwyższe wskaźniki rekrutacyjne i stały się beneficjentami programu Prymusi AGH jako jeden z bonusów dostępnych w programie mogą wybrać zajęcia tutoringowe.

Osoby studiujące na starszych lat studiów rekrutowane są na zajęcia tutoringowe na podstawie średniej ze studiów. Wysokość progu, uwzględniająca liczbę oferowanych w danym semestrze miejsc, jest każdorazowo ogłaszana przez Prorektora ds. Kształcenia. W przypadku nadmiaru chętnych preferowane są osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w zajęciach tutoringowych.

JAK TO DZIAŁA

W każdym semestrze student uprawniony do tutoringu otrzymuje e-mail z indywidualnym zaproszeniem do udziału w programie oraz linkiem do systemu rekrutacji na tutoring.

Uczestniczący w programie studenci i studentki wybierają osobistego tutora z bazy dydaktyków o różnorodnych zainteresowaniach. Wspólnie ustalają ze swoim tutorem cel i kierunek swojej indywidualnej pracy w trakcie jednego semestru. Czy będzie to realizacja wybranego, konkretnego zagadnienia naukowego? A może wszechstronny rozwój osobisty? Lepsze poznanie siebie? A może zapoznanie się z jakimś konkretnym obszarem wiedzy? Program tutorialu może, lecz nie musi, nawiązywać do tematyki poruszanej w ramach kierunków studiów realizowanych na AGH.

Zajęcia tutoringowe nie są oceniane i nie wlicza się ich do bilansu punktów ECTS. Informacje o ukończonym tutoringu znajdą się w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Każdy uczestnik tutoringu otrzymuje również certyfikat poświadczający odbycie zajęć.

Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie organizacji kształcenia na studiach wyższych z wykorzystaniem tutoringu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

CO MÓWIĄ TUTORANCI I TUTORANTKI

Tutoring jest jak żeglowanie, podczas którego nauczysz się sterować statkiem, którym są Twoje mocne strony i talenty.

Tutoring to najbardziej interesująca, angażująca i satysfakcjonująca forma kształcenia i własnego rozwoju.

Tutorzy
i Tutorki

Zajęcia tutoringowe mogą w AGH prowadzić wyłącznie osoby, które ukończyły certyfikowane kursy tutorskie. Od 2020 roku regularnie 2 do 4 razy w roku organizowane są 64-godzinne szkolenia podzielone na cztery zjazdy weekendowe. Podczas szkoleń osoby uczestniczące zapoznają się z teorią i praktyką tutoringu, poznają narzędzia pracy tutorskiej, biorą udział w warsztatach oraz wykonują zadania certyfikacyjne, będące później podstawą wydania certyfikatu tutora. Status Tutora AGH ostatecznie nadaje Prorektor ds. Kształcenia.

Udział w Programie Tutoringu regulują Zasady kształcenia z wykorzystaniem tutoringu opublikowane na stronie IDUB AGH. Szczegóły dotyczące realizacji tutoringu (np. liczba oferowanych miejsc) są ogłaszane przed rozpoczęciem każdego semestru przez Prorektora ds. Kształcenia.X

Koordynatorem tutoringu w AGH jest dr hab. inż. prof. AGH Jacek Tarasiuk.

CO MÓWIĄ TUTORZY I TUTORKI

Tutoring jest jak żeglowanie, podczas którego nauczysz się sterować statkiem, którym są Twoje mocne strony i talenty.

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

Tutoring to najbardziej interesująca, angażująca i satysfakcjonująca forma kształcenia i własnego rozwoju.

dr inż. Anna Dubel

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej