Co robimy

E-learning w Programie Leonardo da Vinci

E-learning w Programie Leonardo da Vinci

W najbliższy piątek, 28 maja, CeL udaje się do Warszawy na seminarium „E-learning w Programie Leonardo da Vinci”. Zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” jako jedna z instytucji realizująca projekty, których celem jest wspieranie innowacji w kształceniu i szkoleniach zawodowych wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne.

Na seminarium przedstawione będą projekty e-learningowe realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci, w tym projekty poświęcone kształceniu nauczycieli i szkoleniowców stosujących metody e-learningu i służące tworzeniu metodologii i narzędzi. Organizatorzy planują też dyskusję na temat trwałości projektów e-learningowych i możliwości dłuższego wykorzystywania ich rezultatów – programów nauczania, kursów, narzędzi, materiałów. Mamy nadzieję, że czas dyskusji pozwoli na omówienie problemu ponownego wykorzystania efektów projektów finansowanych ze środków publicznych, co w kontekście ostatnich debat o otwartości w edukacji, nauce i kulturze (np. Polska Otwarta, Kongres Praw Obywatelskich) jest bardzo istotnym elementem.

CeL będzie opowiadał o zmianach w podejściu do e-learningu (ze względu na postęp technologiczny) w perspektywie 2-3 lat od zrealizowania projektu e-Teacher i projektu MOSEP i jak to ma wpływ na przebieg projektów i pracę nauczycieli.

Więcej informacji na stronie FRSE.

Dodaj komentarz