Co robimy

Jak wdrożyć e-portfolio: przewodnik dla nauczycieli

Jak wdrożyć e-portfolio: przewodnik dla nauczycieli

Jeśli planujesz wdrożenie e-portfolio w swojej instytucji lub chcesz zmienić własną praktykę pod kątem wykorzystania potencjału e-portfolio to przewodnik Europortfolio jest dla ciebie.

Przeprowadzimy cię przez cały cykl wdrożenia proponując adekwatne do twojego szkolnego kontekstu zasoby i przykłady. W Przewodniku na każdym etapie zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty planowania i wdrażania, bez zbędnego teoretyzowania. Stawiamy na przykłady, ilustracje zrealizowanych działań, konkretne informacje.

plakat_plEtap 1. Eksploracja (definicja, wizja, analiza wykorzystania e-portfolio we własnym kontekście): w tej części pracujesz nad stworzeniem spójnej wizji wdrożenia e-portfolio. Przeanalizujesz przykłady wdrożeń w konkretnych szkołach i uczelniach, przeczytasz zarówno o korzyściach jak i potencjalnych trudnościach, które możesz napotkać. Porównasz różne wizje i definicje e-portfolio i odkryjesz, która najlepiej pasuje do twojego kontekstu.

Etap 2. Planowanie i projektowanie (metodyka pracy z e-portfolio, narzędzia, planowanie e-portfolio we własnym kontekście): na tym etapie zdefiniujesz swoje oczekiwania wobec e-portfolio i określisz, co chcesz dzięki niemu osiągnąć w swoim kontekście edukacyjnym. Możesz także przejrzeć przykłady realizacji e-portfolio wykorzystujące różne narzędzia po to, by zdecydować o wyborze najbardziej optymalnego środowiska pracy.

Etap 3. Rozwój (wykorzystanie e-portfolio w pracy z uczniami – wybór artefaktów, udzielanie informacji zwrotnej, ocenianie, refleksja): w tej części zwracamy uwagę na elementy niezbędne do tego, by efektywnie pracować z e-portfolio w czasie. Przeczytasz o informacji zwrotnej w e-portfolio, refleksji oraz przejrzysz liczne przykłady cyfrowych dowodów uczenia się.

Etap 4 i Etap 5 skupiają się na walidacji, ewaluacji i zapewnienie trwałości projektu.

Przewodnik dla nauczyciela dostępny jest w wersji tekstowej lub wiki na portalu Europortfolio.org

Prócz przewodnika dla nauczycieli w j. polskim dostępna jest także ogólna instrukcja wdrożenia zawierająca kompendium informacji o e-portfolio wraz z licznymi materiałami (w j. angielskim).

Dodaj komentarz