Co robimy

Wykłady online a prawo autorskie

Wykłady online a prawo autorskie

Realizując zajęcia online zarówno wykładowcy, jak i studenci, powinni pamiętać o poszanowaniu praw autorskich.

Wykorzystanie cudzych utworów lub ich fragmentów do realizowania własnych prac, np. prezentacji, wymaga uwzględnienia prawa cytatu. W wypadku realizowania autorskich wykładów online obowiązuje poszanowanie praw autorskich oraz ochrona wizerunku wykładowcy.

W polskim prawie autorskim wykład online/webinar stanowi utwór i podlega ochronie. Jednocześnie prawo to dopuszcza tzw. dozwolony użytek prywatny. W jego ramach student na własny użytek może dowolnie korzystać ze wszelkiego typu utworów wykładowców, pod warunkiem, że ich nie rozpowszechnia. Może również na własne potrzeby nagrać webinar wykładowcy, ale nie może przekazywać go dalej (z wyłączeniem kręgu osób pozostających w związku osobistym ze studentem).

Nagrywanie wykładów przez studentów nie narusza ochrony wizerunku wykładowcy, ale ich rozpowszechnianie bez jego zgody już tak. Rozpowszechnianie wizerunku wykładowcy jest chronione na mocy prawa ochrony wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Jeśli wizerunek zostanie wykorzystany przez studentów w sposób, na który nie została wyrażona zgoda, mamy do czynienia z naruszeniem prawa, a wykładowca może dochodzić roszczeń.

Warto uświadamiać studentom różnice prawne między nagrywaniem, a rozpowszechnianiem utworów i wizerunku oraz określać przed webinarem, że nie wyraża się zgody na ich rozpowszechnianie.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku – FAQ
Przewodnik po prawie autorskim