Co robimy

Edu@kcja

Edu@kcja

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI) w 2009 roku stworzyło EduAkcję Magazyn edukacji elektronicznej. Czasopismo ma charakter naukowy i pozwala na publikowanie rezultatów badań związanych z kształceniem wspomaganym technologiami. Autor otrzymuje 4 punkty za publikację. EduAkcja ukazuje się dwukrotnie w ciągu roku w formie elektronicznej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

W ostatnim numerze można przeczytać m.in. artykuł autorstwa pracowników CeL nt Open AGH e-Podręczniki.

Dodaj komentarz