Co robimy

Jakość e-learningu – nowe wydanie podręcznika

Jakość e-learningu – nowe wydanie podręcznika

Centrum e-Learningu uczestniczy od dwóch lat w projekcie na temat zapewniania jakości e-learningu w uczelniach wyższych E-xcellence NEXT. Podczas projektu zostało zorganizowane lokalne seminarium z udziałem naszych pracowników oraz przedstawicieli środowisk związanych z oceną jakości procesu kształcenia. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, przedstawił proces oceny jakości w Polsce, gdzie jak okazało się nie jest uwzględniony e-learning. Pomimo rozporządzenia MNiSW z dn. 25 września 2007 r. wraz ze zmianami z dn. 2 listopada 2011 r., które dopuszcza kształcenie online jako jedną z form uczenia na uczelniach wyższych, to kryteria oceny jej jakości nie zostały jeszcze wypracowane. Podczas seminarium zastanawialiśmy się na ile opracowane w ramach projektu E-xcellence NEXT benchmarki mogłyby zostać zaadaptowane na gruncie polskim. Spotkanie dla Centrum e-Learningu było świetną okazją do analizy kondycji e-learningu na uczelni, która bazowała nie na ilości logów i kont na Uczelnianej Platformie e-Learningowej lecz na faktycznych refleksjach osób, które są zaangażowane w prowadzenie kursów e-learningowych.

Efektem seminarium jest plan działania związany z wypracowaniem systemu certyfikacji pracowników AGH w obszarze e-learningu. Pierwszy etap już jest w realizacji. Działania podjęte przez AGH jako partnera E-xcellence NEXT przyczyniły się także do opracowania 2-giej edycji podręcznika omawiającego poszczególne benchmarki dla e-learningu. Szczególnie interesujący był dla nas dział dotyczący Otwartych Zasobów Edukacyjnych, mediów społecznościowych na uczelni wyższej oraz bibliotek jako centrów brokerskich. Podręcznik jest dostępny na za darmo, bez konieczności logowania się. To na pewno przydatna lektura dla każdej uczelni wyższej w Polsce, która chce dbać o jakość e-learningu.

Dodaj komentarz