Co robimy

Kompetencje cyfrowe w uczelniach

Kompetencje cyfrowe w uczelniach

Rozpoczęliśmy nowy projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest stworzenie strategii rozwoju kompetencji cyfrowych na uczelniach w kontekście całego procesu kształcenia. Strategia będzie mogła służyć jako model dla innych uczelni, które stawiają na doskonalenie kompetencji medialnych i cyfrowych swoich pracowników dydaktycznych.

Uczelnie stoją przed wyzwaniem związanym z cyfrową transformacją i potrzebą wspierania kompetencji cyfrowych i medialnych wśród nauczycieli akademickich. Jest to jednak dość powolny proces. Najczęściej opiera się na indywidualnych inicjatywach nauczycieli zainteresowanych narzędziami cyfrowymi. Potrzebne jest bardziej strategiczne, systemowe podejście – i tym właśnie zajmie się nowy projekt Erasmus+ CUTE – „Kompetencje dla Uczelni – wykorzystanie technologii w kształceniu”.

Oddajmy głos koordynatorce projektu, Annette Q Pedersen z Uniwersytetu w Kopenhadze:

“Naszym celem jest opracowanie strategii, którą pomoże rozwinąć kompetencje cyfrowe w kontekście kształcenia na poziomie konkretnej instytucji w oparciu o Europejskie ramy Kompetencji Cyfrowych dla Edukatorów (the European Framework for Digital Competence for Educators – DigCompEdu). Równocześnie stworzymy zestaw narzędzi i metodologię dla innych uczelni umożliwiając im wykonanie tej samej strategicznej pracy nad umiejscowieniem kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich w szerszym kontekście uczelni”

Annette dodaje:

“Wśród planowanych rezultatów znajduje się mapa obecnej sytuacji w uczelniach partnerskich, stworzenie planu działania dla wdrożenia DigiCompEdu oraz pilotaż krótkoterminowych działań. Dodatkowo w ramach projektu powstaną rekomendacje dla dalszego rozwijania DigiCompEdu. Zestaw narzędzia będzie stanowić punkt wyjścia dl innych uczelni europejskich, które chcą wykorzystywać istniejące Ramy Kompetencji do wspierania rozwoju ich nauczycieli akademickich”

Dziekan Jesper Kallestrup z Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Kopenhadze widzi dużą wartość w strategicznym podejściu do kompetencji cyfrowych:

“Uczelnie od zawsze skupiają się bardziej na badaniach nich kształceniu dlatego tym bardziej powinniśmy wspierać rozwój kompetencji cyfrowych naszych nauczycieli. Projekt jest skierowany do wszystkich uczelni i ma charakter strategiczny – czyli sięga poza kontekst indywidualnego nauczyciela i jego/jej motywacji. Pozwoli to na zbudowanie planów działania i strategii na wielu uczelniach w Europie.”

Partnerami w projekcie są: University of Copenhagen (koordynator), University of Akureyri (Islandia), University of Murcia (Hiszpania), Akademia Górniczo-Hutnicza (Polska), National University of Ireland Galway (Irlandia). Partnerem technologicznym jest GTN Solutions GmbH (Austria)

Więcej informacji na stronie projektu https://cute.ku.dk