Co robimy

Konferencja eTEE 2018 w Krakowie

Konferencja eTEE 2018 w Krakowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej, V Konferencji Naukowej eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która tym razem odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku.

Jak co roku naszym celem jest zintegrowanie środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni technicznych wdrażających nowoczesne technologie w dydaktyce. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia inżynierów.

Zgłaszanie wystąpień, warsztatów i plakatów: do 19 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji na stronie tegorocznej Konferencji http://etee.agh.edu.pl

Do zobaczenia w Krakowie!