ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Otwarte kursy e-learningowe

Ania Dirak

04.01.2022

Artykuł opublikowany 2 lata, 4 miesiące i 22 dni temu.

W latach 2020-2021 powstały otwarte kursy e-learningowe dotyczące tematyki związanej z przedmiotami wykładanymi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki wsparciu funduszy europejskich wykładowcy AGH mieli możliwość profesjonalnego zaprojektowania i stworzenia swoich autorskich kursów e-learningowych przy wsparciu zespołu metodycznego z Centrum e-Learningu AGH. W efekcie powstało trzynaście nowoczesnych, interaktywnych i rozbudowanych e-kursów, których pięć dostępnych jest już na platformie Open AGH, a osiem kolejnych ukaże się sukcesywnie w 2022 roku. Zasoby są dostępne na otwartej licencji CC BY SA 4.0. Istnieje możliwość pobrania ich w formie paczek i otworzenia na platformie moodle.

 

W ramach projektów powstały następujące kursy:

 • Smart City Smart Community,  
  autor kursu: dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH
  Celem kursu jest prezentacja koncepcji smart city oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach koncepcji smart community. Do zdefiniowania koncepcji smart city wdrożona została perspektywa socjo-technologiczna, która traktuje współczesne miasta jako maszyny społeczne.

 • Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy  
  autorzy kursu: dr hab. Beata Grabowska, dr inż. Karolina Kaczmarska, dr hab. inż. Artur Bobrowski, Wydział Odlewnictwa AGH
  Kurs zawiera podstawowe informacje związane z wybranymi metodami i procesami stosowanymi w inżynierii materiałowej. Kurs obejmuje tematykę spektroskopii w podczerwieni, spektrofotometrii UV-Vis, metod analizy termicznej, ze szczególnym uwzględnieniem termograwimetrii i różnicowej kalorymetrii skaningowej, anodowej woltamperometrii stripingowej, emisji gazów z procesów odlewniczych, cięcia laserowego i plazmowego.

 • English for Specific Purposes. Introduction to Science and Engineering
  autorki: mgr Barbara Dulba, mgr Katarzyna Okehie, mgr Marta Sieńko, mgr Marzena Wohadlo, Studium Języków Obcych AGH
  Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków inżynierskich oraz wszystkich osób chcących rozwinąć swoje umiejętności językowe w zakresie  słownictwa związanego z matematyką, fizyką, chemią oraz wybranymi kierunkami pokrewnymi.

 • Corporate Social Responsibility (CSR)
  autorka: dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, Wydział Zarządzania AGH
  Kurs kierowany jest zarówno do osób, które jeszcze nie słyszały o idei raportu społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również dla tych, którzy znają pojęcie CSR. W pierwszym przypadku kurs umożliwia poznanie definicji i pojęć, które zasadniczo mają na celu poprawę i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Natomiast dla tych osób, które znają już podstawowe założenia CSR, kurs  pozwala przełożyć koncepcję CSR na poszczególne funkcje biznesowe oraz rozwinąć wyobrażenia o zrównoważonym biznesie.

 • Elementy geofizyki ogólnej 
  autorka: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Kurs powstał w oparciu o doświadczenia autorki, które zdobywała podczas kilkuletniego prowadzenia zajęć Geofizyka Ogólna dla studentów 1 roku Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Treści i e-aktywności zamieszczone w kursie mają na celu zainspirowanie odbiorcy do projektowania własnych zajęć angażujących studentów do samodzielnej i zespołowej pracy, wykorzystując dostępne narzędzia na platformie moodle.

Niedawno na platformę Open AGH dołączyły nowe kursy:

Natomiast w 2022 roku na platformę Open AGH dołączą następujące kursy:  

Treści przedstawione w kursach są wspierane odpowiednimi technikami metodycznymi  i  interaktywnymi narzędziami specyficznymi dla danej dziedziny oraz co równie ważne, narzędziami zewnętrznymi, które wspierają aktywny proces uczenia się. 

Poniższe zestawienie przedstawia przykłady ogólnodostępnych narzędzi, które zostały wykorzystane w procesie tworzenia kursów e-learningowych:

 

Geogebra umożliwia tworzenie interaktywnych apletów, wykresów i wizualizacji w 2D i 3D. 

W “Kursie zerowym z matematyki” dostępne są interaktywne aplety umożliwiające lepsze zrozumienie tematu przez wizualizację przekształcenia wykresu funkcji. 

 

 

Active presenter spośród wielu różnorodnych funkcji tego programu wyodrębnić można tworzenie interaktywnych prezentacji i filmików, nagrywanie ekranu, edycję dźwięku oraz komentarzy do prezentacji. 

Filmiki wprowadzające do poszczególnych części kursu “Wybrane metody nauczania” zostały opracowane  w formie prezentacji przy użyciu podstawowych funkcji Active presentera. 

 

 

Genially  to program  przydatny do tworzenia interaktywnych prezentacji.

Powtórka treści zawartych w kursie “English for Specific Purposes. Introduction to Science and Engineering” została przygotowana w formie interaktywnej gry Escape room. 

 

Learning Apps umożliwia konstruowanie ćwiczeń aktywizujących. 

Część powtórkowa w “Kursie zerowym z matematyki” jest złożona z ćwiczeń utrwalających.  Ich forma mogła zostać dostosowana do treści dzięki szerokiej gamie możliwości wyboru rodzaju zadania na platformie Learning Apps.  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej