Co robimy

LOM – standard metadanych obiektów uczących

LOM – standard metadanych obiektów uczących

E-learning jest obszarem, w którym zainteresowanie wprowadzeniem standardów jest bardzo duże. Szeroki wachlarz specyfikacji, standardów jest rozwijanych przez różne specjalistyczne organizacje, w których skład wchodzi IEEE. Działalność tej organizacji przyczyniła się do stworzenia standardu opisu obiektów uczących – LOM (ang. Learning Object Metadata). W tej serii wpisów przedstawione zostaną założenia sposób opisu z wykorzystaniem LOM.

Prezentacje, nagrania, quizy, PDF-y, strony z tekstem są elementami wchodzącymi w skład całych kursów, a te z kolei składają się na programy nauczania. Organizacje zajmujące się kształceniem na odległość, tworzą, wykorzystują lub są w posiadaniu repozytoriów takich elementów (LO), które oprócz wykorzystania edukacyjnego muszą być przeszukiwane, katalogowane, a co ważniejsze współdzielone. Jeśli chcemy to zrobić wchodzimy w temat zwany interoperacyjnością i wdrożenie jego koncepcyjnego schematu w praktyczną aplikację opisu LO.

Przechodząc do samego standardu służy on do opisu zasobów edukacyjnych, elektronicznych i tradycyjnych, niezależnie od ich języka, czy kontekstu w jakim będzie wykorzystany. Pozostałe cechy, które sprawiają, że zasługuje na szczególną uwagę to :
hierarchiczność
rozszerzalność
kategoryzacja LO (9 grup)

LOM opisuje obiekt uczący korzystając z 9 kategorii :
General – ogólne informacja na temat obiektu uczącego
Lifecycle – historia i aktualny stan obiektu
Meta metadata – informacja na temat metadanych
Technical – wymagania i charakterystyka techniczna obiektu
Educational – charakterystyka pedagogiczna
Rights – prawa autorskie i warunki korzystania
Relation – zależności z innymi obiektami uczącymi
Annotation – komentarz dotyczący wykorzystania w edukacji
Classification – system klasyfikacji

do opisu każdego z 9 powyższych elementów używane są następujące typy danych:

LangString – ciąg znaków np „en” , „Tytuł obiektu uczącego”,
DateTime – data, np. data utworzenia : „1997-07-16T19:20:30+01:00”
Duration – czas trwania (szacunkowy) : „PT1H30M”
CharacteristicString
Undefined
Vocabulary – słownik służący określeniu list wartości dotyczących LO, mogą być dostosowywane i edytowalne w celu przystosowania do indywidualnych potrzeb

Dla każdego elementu uczącego LOM specyfikuje nazwę, opis, przykładowe wartości, typy danych znajdujące się w repozytorium i słowa kluczowe.

Dodaj komentarz