Co robimy

Notatki w Internecie – wręczenie dyplomów

Notatki w Internecie – wręczenie dyplomów

Na posiedzeniu Senatu AGH 26. czerwca JM Rektora AGH prof. dr hab inż. Tadeusz Słomka wręczył laureatom – studentom AGH – dyplomy.

?1. Miejsce zajęli ex equo zajęły prace Michała Miętusa z Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki „Jak wygrać rodzinną grę nie licząc na łut szczęściaoraz zespołu w składzie Natalia Makuch z  Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska , Michał Berdzik i Piotr Kędziora z Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji za film „Oto dźwięk„.

?2. Miejsce otrzymał zespół Arkadiusza Chudego i Karola Wnęka z Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji za film „Wzór Bayesa

? 3. Miejsce zajął zespół Pawła Gloca, Marty Hetmańskiej i Konrada Słowińskiego  z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH za film „Badania pirotechnicznych mas zapalczych„.

? Fanfary!!! ? i GRATULACJE dla laureatów i wszystkich uczestników!