Co robimy

Otwarty kurs: Inżynieria materiałowa

Otwarty kurs: Inżynieria materiałowa

Kurs zawiera podstawowe informacje związane z wybranymi metodami i procesami stosowanymi w inżynierii materiałowej. Składa się z sześciu modułów. Każdy moduł zawiera część teoretyczną – wprowadzenie do zagadnienia podsumowane testem oraz praktyczną – zadanie czy problem do rozwiązania w oparciu o filmowy instruktaż i instrukcję.

Moduły:

1. Spektroskopia IR

2. Spektrofotometria UV-Vis

3. Metody analizy termicznej

4. Anodowa woltamperometria stripingowa

5. Emisja gazów z procesów odlewniczych

6. Cięcie laserowe i plazmowe

Autorami kursu są pracownicy Wydziału Odlewnictwa AGH: dr hab. Beata Grabowska, dr inż. Karolina Kaczmarska oraz dr hab. inż. Artur Bobrowski

Link do kursu: https://open.agh.edu.pl/zasob/inzynieria-materialowa-wybrane-metody-i-procesy/