Co robimy

Otwarty kurs: Smart City Smart Community

Otwarty kurs: Smart City Smart Community

Kurs prezentuje koncepcję smart city oraz strategie i praktyki związane z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach koncepcji smart community.

W ramach wykładu wprowadzającego wdrożono perspektywę socjo-technologiczną: traktując współczesne miasta jako maszyny społeczne, zdefiniowano smart city i wskazano aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Przedstawiono tu również miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab i jej znaczenie dla badań socjologicznych we współczesnym mieście.

Autorem kursu jest pracownik Wydziału Humanistycznego AGH prof. Jacek Gądecki

Link do kursu: https://open.agh.edu.pl/zasob/smart-city-smart-community-20-21/