Co robimy

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

przewodnik-oze-v5-okladkaKoalicja Otwartej Edukacji udostępniła najnowszą, już piątą, wersję Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych.

Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.

Przewodnik to dobre źródło informacji o stronach internetowych udostępniających materiały gotowe do wykorzystania w działaniach edukacyjnych. Kluczowym elementem przewodnika jest katalog serwisów otwartych zasobów edukacyjnych z podziałem na przedmioty i języki. W przewodniku znajdują się także porady praktyczne dotyczące publikowania i oznaczania treści licencjami Creative Commons – m.in. schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach.

Licencja dla przewodnika: Creative Commons BY-SA

Pobierz najnowszą wersję w PDF.

2 thoughts on “Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Dodaj komentarz