ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Ściągawka z Hortona: sposoby na e-learning

Wojciech Baran

23.02.2021

Artykuł opublikowany 2 lata, 9 miesięcy i 10 dni temu.

Co właściwie można robić w e-learningu? To pytanie mogło nasunąć nam się już po stokroć, odkąd zdalne nauczanie stało się jedynym dostępnym rozwiązaniem. Czy moja pomysłowość ma być teraz związana do przesyłania materiałów, oceny zadań i żmudnego układania testów online?

William Horton, specjalista w dziedzinie e-learningu, napisał kiedyś bardzo obszerną książkę E-learning by design, w której sklasyfikował i uporządkował znane sobie metody zdalnego uczenia. Skorzystajmy z tej ściągawki!

Horton sklasyfikował trzy podstawowe metody uczenia się online jako ćwiczenia na: przyswajanie (absorb activities), działanie (do activities) oraz zastosowanie (connect activities). Rzućmy okiem na wszystkie, wraz z krótkim opisem i wskazówkami.

ĆWICZENIA NA PRZYSWAJANIE (ABSORB ACTIVITIES)

#1. Prezentacja multimedialna – czym jest, tłumaczyć nie trzeba, ale warto wiedzieć, gdzie szukać dobrych wzorów i inspiracji na jej tworzenie.

 • nasze szkolenie Prezentacja multimedialna! Ćwiczymy planowanie, dobieranie kolorów i czcionek, zasady wizualizacji… i wiele innych;
 • wiele inspiracji znajdziesz na Slideshare, platformie stworzonej właśnie do dzielenia się prezentacjami;
 • Ekspertami w dziedzinie są m.in. Garr Reynolds, Nancy Duarte albo Emiliand de Cubert.

#2. Demonstracja – może mieć różną formę, natomiast jej wyróżnikiem jest prezentowanie krok po kroku know-how, np. procedury, instrukcji obsługi etc.

 • przykładem z AGH może być demonstracja cięcia plazmowego, fragment kursu o Inżynierii Materiałowej dostępnego na Open AGH;
 • kluczowe wskazówki to: pokazywanie działania powoli, małymi etapami oraz skupieniu się na jednym tylko sposobie realizacji zadania.

#3. Materiały wideo – nagranie własne albo skorzystanie z dostępnych repozytoriów.

 • Wartościowe materiały znaleźć można na platformach: Youtube, Vimeo, TED Talks i… w naszej webinarotece;
 • Można do gotowych filmów projektować własne interakcje, korzystając z narzędzia H5P.

#4. Podcast – czasem warto ograniczyć się tylko do zmysłu słuchu. Podcast edukacyjny to popularny trend!

 • W kontekście edukacji wyższej, warto przewertować podcast School’s In tworzony przez Uniwersytet Stanford;
 • Zaletą tego narzędzia jest m.in. umożliwienie uczenia się w drodze. Świetnie pasuje też, gdy chcemy opowiedzieć edukacyjną historię;
 • Możesz wypróbować podcasting w prosty sposób na UPeL/Moodle. Zobacz tutorial o tym!

#5. Materiał do czytania – własny tekst albo cyfrowa książka.

 • Możesz skorzystać z otwartych e-podręczników AGH albo przejrzeć inne repozytoria, takie jak Openstax;
 • Materiał do czytania, to jednak nie tylko książka. Weź pod uwagę także: raporty, bazy danych, dokumenty, blogi i inne.

#6. Wirtualna wycieczka – czyli tzw. virtual tour, np. po muzeum, laboratorium czy parku krajobrazowym.

 • Materiał taki pozwala dotrzeć do miejsc z różnych powodów niedostępnych, np. wirtualna wycieczka do narządów wewnętrznych człowieka;
 • Dla przykładu zobacz, jak swoją wirtualną wycieczkę przygotowało słynne Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

ĆWICZENIA NA DZIAŁANIE (DO ACTIVITIES)

#1. Drill & practice – czyli długa seria króciutkich zadań z natychmiastowym feedbackiem dla uczącego się.

 • To ćwiczenia, które wspierać mogą zapamiętywanie np. nowych słówek, terminów;
 • Informacja zwrotna jest przygotowana automatycznie – student od razu wie, czy podał poprawną odpowiedź;
 • Ważne, aby w zestawie ćwiczeń zaczynać od najprostszych i stopniowo podnosić poziom trudności.

#2. Hands-on. Zadania “na wynos” – zadanie w sieci może odnosić się do aktywności offline studenta.

 • Ważne, aby ustalić tzw. evidence, czyli dowód realizacji zadania. Np. zdjęcie, skan, raport;
 • Jeśli student ma wykonać aktywność z dala od komputera, warto przygotować mu np. instrukcję do wydrukowania.

#3. Analiza (ustrukturyzowana) – zadanie prowadzi studenta krok po kroku przez dokonanie analizy złożonej sytuacji, danych etc.

 • Analiza może polegać na: porównaniu, uporządkowaniu, podjęciu decyzji lub odnalezieniu ukrytej zasady.

#4. Praca zespołowa – zadanie realizowane w grupie poprzez współpracę studentów.

 • Ważne, aby zadanie było odpowiednio trudne: rzeczywiście wymagało pracy zespołu, nie jednostki;
 • Niezwykle ważne są tutaj jasno określone kryteria oceny zadania i pracy zespołów;
 • Istnieją różnorodne modele pracy zespołowej, jednym z nich jest np. jigsaw classroom.

#5. Wirtualne laboratorium – wszelkie symulacje pracy realizowane na ekranie komputera.

 • Mogą być wykorzystane jako wprowadzanie do pracy w świecie rzeczywistym, np. z maszynami, urządzeniami w laboratorium;
 • W naukach STEM świetnym repozytorium jest projekt PHET Uniwersytetu w Colorado.

#6. Studium przypadku – wykorzystanie wiedzy i umiejętności w kontekście rzeczywistego problemu.

 • Zadanie skoncentrowane nie na koncepcie teoretycznym, lecz na problemie do rozwiązania lub dokonaniu przez studenta oceny sytuacji.

#7. Role-playing – w zadanie studenci wchodzą z perspektywy specyficznej roli i związanego z nią celu oraz zadania.

 • Role, jakie przyjmują studenci mogą dotyczyć np. kierownika budowy, menadżer etc. Każda rola może mieć osobno opisany cel;
 • Zadanie takie realizować można np. za pomocą forum dyskusyjnego online;
 • Ćwiczenia tego typu pozwalają realizować cele dotyczące postaw: np. zmiana nastawienia do danego problemu, większa empatia.

#8. Quiz-show – rodzaj testu, który nie ma jednak stawki oceny i wprowadza element zabawy.

 • Prostym sposobem może być wprowadzenie punktów, poziomów trudności jako drobnych elementów gamifikacji;
 • Na Platformie UPeL/Moodle można wykorzystać jedną z wielu aktywności na pytania i quizy w H5P (zobacz artykuł).

#9. Gry symulacyjne – student wchodzi w środowisko, gdzie podejmować ma decyzje i ponosić ich konsekwencje.

 • Tu również wcielamy się w rolę, ważne jest to, że oceną są tak naprawdę konsekwencje podjętych w takiej grze decyzji;
 • Świetnym przykładem jest Lifesaver, w którym udzielamy pierwszej pomocy, a od naszych decyzji zależy życie nasze i innych.

ĆWICZENIA NA ZASTOSOWANIE (CONNECT ACTIVITIES)

#1. Przemyśl – pytania, które wymagają od studentów pomyślenia o temacie trochę głębiej.

 • Mogą dotyczyć zaaplikowania wiedzy np. Gdzie dostrzegasz zastosowanie…? Albo: Co zrobiłbyś w sytuacji…?

#2. Podaj Przykład – czyli zapraszamy studenta, aby zilustrował koncept, teorię, model konkretnym przykładem.

 • Student może otrzymać np. wyzwanie, aby znalazł przykład z własnego otoczenia/doświadczenia, jeśli to możliwe.

#3. Dokonaj oceny – na podstawie zdobytej wiedzy student ma podejmować decyzje.

 • Może to być np. wybór najlepszego rozwiązania, metody czy narzędzia w oparciu o to, co student się dowiedział;
 • Można zaplanować tę ocenę jako proces np. dokonanie oceny przed zajęciami i po zajęciach, porównanie wyników.

#4. Podsumuj – student ma za zadanie podjąć refleksję o zajęciach.

 • Może to być krótka notatka: wnioski z zajęć, recenzja, kluczowe terminy;
 • Forma podsumowania nie musi być tekstowa, pomyśl o rysunku, storyboardzie, notatce głosowej.

#5. Burza mózgów – sesja generowania pomysłów.

 • Sprawdzi się przede wszystkim, w zadaniu na rozwiązywanie problemu.
 • Warto wykorzystać zasady brainstormingu.

#6. Checklista – przyda się zwłaszcza, gdy uczymy się działania opartego na procedurze.

 • Najlepiej, aby można ją było wydrukować i zabrać ze sobą w miejsce wykonywania właśnie tej pracy.

#7. Najczęstsze pytania i odpowiedzi (Q&A) – układ, który pozwala znaleźć odpowiednią wiedzę w momencie napotkania problemu.

 • Zestaw pytań i odpowiedzi wiąże się z wykonywaniem określonego zadania, nie – konceptami teoretycznymi;
 • Przykładem może być kącik FAQ Platformy Clickmeeting (czyli Virtual Class na UPeL).

#8. Słowniczek – służy pomocą w momencie napotkania niezrozumiałego terminu.

#9. Poszukiwania w sieci (research) – zadanie, które uczy studentów uczyć się samodzielnie, szukając wiedzy w sieci.

 • Przykładowy proces: stawiamy studentom problem do rozwiązania, ale by to zrobić, potrzebują oni najpierw zebrać wiarygodne dane online;
 • Może mieć formułę otwartą albo bardzo już ukierunkowaną (np. poszukiwanie informacji w konkretnej bazie danych).

#10. Oryginalna praca – zadaniem jest stworzenie dzięki nowym kompetencjom autorskiej pracy.

 • Takim końcowym produktem mogą być: prezentacja, artykuł, produkt cyfrowy, arkusz kalkulacyjny, raport, szkic, kod programowania.

#11. Ocena rówieśnicza – studenci aplikują nową wiedzę, włączając się w proces wzajemnego oceniania się.

 • Bardzo ważne jest, aby studenci oceniali się wg bardzo jasno określonych kryteriów;
 • Studenci uczą się w ten sposób zarówno udzielania, jak i przyjmowania informacji zwrotnej.

#12. Realizacja projektu – zwykle w formie pracy grupowej, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 • Może być kanwą całego kursu, gdzie studenci krok po kroku nabywają kompetencji do realizacji kolejnych etapów projektu.

#13. Dziennik Podróży – jest to forma kolażu, gdzie student zbiera małe elementy swojego zaangażowania w całym kursie online.

 • Na taki Dziennik składać się mogą: zrealizowane zadania, wpisy na forach dyskusyjnych, notatki z własnym podsumowaniem tematu;
 • Może on posłużyć do końcowej oceny pracy studenta (w miejsce tradycyjnego egzaminu).
Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej