Co robimy

Spotkanie projektu iCOPER

Spotkanie projektu iCOPER

W dniach 27 – 29 mają 2009 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe projektu iCOPER poświęcone zaprezentowaniu i określeniu ścieżki rozwoju modelu odniesienia iCOPER, analizie standardów związanych z kompetencjami, rezultatami nauczania, a także oceniania i ewaluacji.

Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum e-Learningu AGH Prof. Jan Kusiak witając gości zagranicznych.

Zgodnie z agendą pierwsza sesja, którą poprowadzili Jan Pawłowski i Denis Kozlov (JYU, http://www.jyu.fi/) dotyczyła modelu odniesienia wypracowanego podczas poprzedniego spotkania. Zaprezentowany został schemat koncepcyjny modelu odniesienia wraz z planem rozwoju i potencjalnymi możliwościami wykorzystania. Zdefiniowane również zostały obszary badań i lista standardów, które analizowane będą w przyszłości.

Znaczącym uzupełnieniem programu pierwszego dnia były warsztaty specjalistów, dotyczące:

* praktycznego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych (m.in. Cmap Tool),
* Studium przypadków dotyczących szkolnictwa wyższego opartego na kompetencjach,
* ewaluacji metod nauczania,
* definiowania i identyfikacji rezultatów nauczania.

Szczególnie entuzjastycznie przyjęte zostało wystąpienie Peter’a Scotta, który pięknym językiem angielskim, jasno i klarownie przedstawił trudne, techniczne problemy dotyczące tworzenia i wielokrotnego wykorzystywania materiałów edukacyjnych. W kolejnych prezentacjach przedstawiono standardy różnych scenariuszy nauczania, a także standaryzowanie metod oceniania i ewaluacji.

Szereg ciekawych doniesień przedstawił Michael Totschnig (WU) podejmując temat Otwartej Przestrzeni Naukowej ICOPER (OICS). Na tle tych ogólnych rozważań przedstawiono szczegółowo procedurę umieszczania materiałów szkoleniowych we wspólnym obszarze edukacyjnym. W ostatniej sesji drugiego dnia zostały zaprezentowane jeszcze kwestie współpracy z innymi projektami oraz odbyły się indywidualne warsztaty poszczególnych pakietów.
Na podsumowanie przedstawiono model pojęciowy procesu wspomagania współpracy i rozwoju, a także infrastruktura technologiczna i plan organizacji szkoleń.
Miła atmosfera, wspólna zabawa i wiele ciekawych rozmów podczas wspólnych kolacji były zwieńczeniem spotkania.

Dodaj komentarz