Co robimy

Sprawdzanie obecności na UPeL (wtyczka Frekwencja)

Sprawdzanie obecności na UPeL (wtyczka Frekwencja)

Od letniego semestru 2015/2016 na wszystkich obszarach UPeL działa wtyczka o nazwie Frekwencja, która umożliwia sprawdzanie obecności podczas zajęć.

Aby móc sprawdzać obecność w trakcie zajęć należy do swojego kursu dodać element o nazwie Frekwencja (włączamy TRYB EDYCJI, klikamy w dowolnym module przycisk DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB i z listy wybieramy element FREKWENCJA)

Nasz dziennik obecności może zostać umieszczony w dowolnym miejscu w kursie (rekomendujemy temat zerowy, ten w którym znajduje się Forum Aktualności), możemy też zmienić nazwę pod jaką znajdzie się nasz dziennik obecności, zamiast słowa Frekwencja, możemy ustawić np.  Obecność, Obecność na zajęciach, Dziennik obecności itd.

Zakładając ten element możemy również zdecydować, czy obecność na zajęciach jest tylko monitorowana, czy również oceniana. Możemy ustalić typ oceny (żaden, skala, punkt).

 

USTAWIENIA

Gdy potwierdzimy chęć umieszczenia tego elementu w kursie, nadchodzi moment kiedy definiujemy bardziej szczegółowe ustawienia:

· ilość sesji, czyli spotkań ze studentami, na których będziemy sprawdzać obecność (można je umieszczać pojedynczo, można również hurtowo – jeśli występuje regularność np. zajęcia odbywają się co wtorek od początku lutego, do końca maja, platforma założy za nas zestaw sesji) [ZAKŁADKA DODAJ];

· opcje dostępne w dzienniku obecności – standardowo aktywne są Obecny, Spóźnienie, Usprawiedliwiony, Nieobecny; możemy je zmienić, możemy z którejś zrezygnować, możemy jakąś dodać [ZAKŁADKA USTAWIENIA];

· punkty za każdą z opcji (jeśli obecność podlega ocenie) [ZAKŁADKA USTAWIENIA].

 

MOŻLIWOŚCI

Mając wszystko ustawione:

· możemy na bieżąco wprowadzać informacje o obecności studentów [ZAKŁADKA SESJE];

· możemy zobaczyć podsumowanie wszystkich zajęć i wszystkich obecności [ZAKŁADKA RAPORT];

· możemy wyeksportować informacje o obecnościach studentów do pliku .xls, .odt, .txt [ZAKŁADKA EKSPORT].

 

Element ten pojawia się automatycznie w Dzienniku Ocen, więc jeśli obecność studenta na zajęciach liczy się do oceny końcowej, można zachować wszystko w jednym miejscu i ustawić tak, aby wszystko przeliczało się automatycznie.

 

Przykładowy widok raportu obecności z fikcyjnymi użytkownikami.

Frekwencja

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie moodle.org:

https://docs.moodle.org/29/en/Attendance_module#Teacher.27s_usage_instructions

 

Dodaj komentarz