Co robimy

Synergia dyscyplin – Konferencja ECTEL’09

Synergia dyscyplin – Konferencja ECTEL’09

Myślą przewodnią tegorocznej konferencji ECTEL09, odbywającej się w Nicei, była synergia dyscyplin związanych z edukacją.

Pierwszy dzień konferencji to głównie warsztaty i spotkania projektowe oraz spotkanie konsorcjum doktorantów. Pośród uczestników spotkać można było osoby odpowiedzialne za projekty iCOPER, ROLE, MUPPLE, czy Stellar, które aktywnie uczestniczyły w prowadzeniu warsztatów skupionych wokół tematu synergii dyscyplin związanych z edukacją wspieraną przez technologię.
Pierwszym dniem prezentacji była środa 30 września, kiedy to tematem przewodnim stały się gry, często określane mianem „serious games”. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z sposobem tworzenia gier, których głównym celem jest edukowanie, a następnie zainicjowanie i moderowanie „interaktywnej kawiarenki poważnych gier”, której uczestnicy aktywnie pracowali nad moderowanymi zagadnieniami.

Po całym dniu spotkań warsztatowych nastąpił oczekiwany dzień prezentacji i sesji demonstracyjnych. Spotkanie przeniosło się więc z hotelu Novotel do futurystycznego w swojej architekturze i zaawansowanego technologicznie centrum konferencyjnego Acropolis. W spotkaniach 1 i 2 października uczestniczyło ponad 200 osób.
Podczas sesji otwierającej przedstawiony został profil uczestników. Co ciekawe, ponad 70% stanowili profesjonaliści związani z e-learniniem. Pozostała część to głównie studenci i przedstawiciele biznesu.

Prezentacje zostały zorganizowane w równoległych sesjach, 4 – pierwszego, 3-drugiego dnia oraz prezentacje plenarne.Dotyczyły one następujących tematów :

1. Konteksty edukacyjne
2. Data Mining i społeczności internetowe
3. Projektowanie edukacyjne
4. Synergia pracy zawodowej i nauki
5. Adaptacja i personalizacja w nauczaniu
6. Współpraca i generowanie wiedzy w społecznościach
7. Motywacja, zaangażowanie i gry edukacyjne
8. Interoperacyjności, sieci semantycznej i web 2.0 w kontekście edukacyjnym
9. Uczących się społeczności i „communities of practice”,
10. Czynników ludzkich i ewaluacji w e-learningu.

Najbardziej interesujące okazały się oczywiście sesje plenarne, które wygłosili : Peter Pirolli, Marco Marsella, Mike Sharples i Friedrich W. Hesse.

Zapraszam do obejrzenia wywiadów z uczestnikami konferencji, oraz fotogalerii.

Dodaj komentarz