Co robimy

Szkolenia dla pracowników i doktorantów AGH

Szkolenia dla pracowników i doktorantów AGH

Centrum e-Learningu AGH zaprasza pracowników i doktorantów uczelni na drugą edycję szkoleń z zakresu e-learningu.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 września 2007 wraz ze zmianami z dn. 2 listopada 2011 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykładowcy, którzy chcą prowadzić zajęcia online, są zobowiązani do ukończenia szkolenia przygotowującego do projektowania i prowadzenia zajęć on-line.

Przedstawiamy szczegóły dotyczące szkolenia.

Czas trwania: 10 godzin.

 • 2 godziny wykładu,
 • 8 godzin samodzielnej pracy on-line na platformie Moodle.

Realizacja szkolenia: Szkolenie rozpoczyna się od wykładu, po wysłuchaniu którego uczestnicy logują się do kursu na platformie Moodle. Na jego ukończenie mają miesiąc. Terminy wykładów w roku akademickim 2013/14:

Semestr letni:

 • 24 marca, poniedziałek, g.13  rejestracja zakończona
 • 25 marca, wtorek, g.9  rejestracja zakończona
 • 8 maja, czwartek, g. 9 rejestracja zakończona
 • 9 maja, piątek, g. 9 rejestracja zakończona

Semestr zimowy:

 • 14 października, poniedziałek, g.13 rejestracja zakończona
 • 15 października, wtorek, g.9 rejestracja zakończona
 • 20 listopada, środa, g.13 rejestracja zakończona
 • 21 listopada, czwartek, g. 9 rejestracja zakończona

Terminy szkoleń w semestrze letnim zostaną podane na początku roku 2014.

Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro III.
Sala nie ma żadnego numeru.

Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w innym terminie dla grupy, która samodzielnie się zorganizuje, po wcześniejszym porozumieniu się przedstawiciela tej grupy z Centrum e-Learningu. W przypadku szkolenia zamawianego pobierana jest opłata zależna od ilości uczestników i terminu szkolenia.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na wykładzie,
 • Rozwiązanie testu on-line,
 • Prezentacja (udostępnienie) podstawowych elementów kursu (założony własny kurs który zawiera wybrane zasoby i składowe na podstawowym poziomie: określoną liczbę zapisanych uczestników, załączony plik, załączony link, forum, zadanie).

Certyfikacja: Każda osoba, która spełni wszystkie warunki zaliczenia otrzymuje certyfikat wydawany przez Centrum e-Learningu, uprawniający do prowadzenia zajęć online w AGH.

Wykładowcy, którzy uczestniczyli już we wcześniejszych szkoleniach organizowanych przez CeL zostaną powiadomieni indywidualnie o zasadach ukończenia procesu certyfikacji. Wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia online lecz nie posiadają stosownych certyfikatów proszeni będą o 1) udział w wykładzie, 2) wypełnienie testu, 3) przedstawienie wymaganych elementów kursu.

Program:

 1. Czym jest e-learning: formy i podstawowe metody pracy on-line (wykład + materiały online).
 2. E-learning w AGH (wykład + materiały online):
  1. ramy prawne,
  2. kwestie techniczne – Uczelniana Platforma e-Learningowa Moodle (UPEL),
  3. rola Centrum e-Learningu.
 3. Podstawy obsługi platformy Moodle (ćwiczenia online):
  1. zakładanie kursu i podstawowe funkcje administracyjne,
  2. zapisywanie uczestników i dzielenie ich na grupy,
  3. tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej,
  4. tworzenie zasobów tekstowych,
  5. załączanie plików,
  6. załączanie linków zewnętrznych,
  7. zakładanie forum,
  8. tworzenie zadań.

 

Osoba do kontaktu: Beata Tworzewska (beata.tworzewska@agh.edu.pl) lub telefonicznie (6173769).

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenia na poziomie zaawansowanym: istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach w formie online lub bezpośredniej (przy komputerach), które swoją tematyką obejmują kolejne funkcjonalności Moodle’a (np. kalendarz, lekcja, test, wideokonferencja) oraz szczegółowe rozwiązania metodyczne. Więcej informacji w Centrum e-Learningu.

Dodaj komentarz