Co robimy

Konferencja eTEE 2016 w AGH

Konferencja eTEE 2016 w AGH

004Kwiecień 2016 w AGH zapowiada się jako miesiąc networkingu na skalę międzynarodową i międzyuczelnianą! Poza największą konferencją o otwartej edukacji, 11 kwietnia 2016 r. odbędzie się  konferencja eTEE – e-Technologie w Kształceniu Inżynierów.

To już trzecia edycja tej konferencji.  Osią tematyczną jest dyskusja poświęcona wykorzystaniu e-technologii w dydaktyce technicznej szkoły wyższej.  Wydarzenie zostało zainicjowane przez Politechnikę Gdańską w 2014 roku, a na mocy porozumienia podpisanego między naszymi Uczelniami, odbywać się będzie naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. W tym roku gospodarzem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Naszym wspólnym celem z Politechniką Gdańską jest stworzenie przestrzeni do wymiany najlepszych praktyk w kształceniu inżynierów. Chcemy, aby konferencja eTEE wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń akademickich, jako forum prezentacji innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, w których  e-technologie efektywnie wspierają proces kształcenia inżynierów.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia artykułów, plakatów oraz  sesji warsztatowych. Propozycje można przesyłać do 18 stycznia 2016 roku na adres etee@agh.edu.pl.

Szczegóły dotyczące organizacji i formatu nadsyłanych wystąpień są dostępne na stronie konferencji w zakładce Zgłoś wystąpienie.

Dodaj komentarz