Co robimy

Webinaria projektu ICOPER – Część III

Webinaria projektu ICOPER – Część III

Dzisiaj odbędzie się kolejna, trzecia część serii prezentacji dotycząca projektu ICOPER. W tej sesji omówione będą zagadnienia ponownego wykorzystania treści szkoleniowych ze szczególnym naciskiem na standard IMS-Learning Design. Początkowa faza prezentacji zawierać będzie wprowadzenie do standardu IMS-LD  uwzględniających różne scenariusze projektowania nauczania i role osób biorących udział w całym procesie. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną przykładowe programy wspomagające proces projektowania treści edukacyjnych oraz rekomendacje dotyczące ich najlepszego wykorzystania.

Webinaria odbywają się pod adresem: http://connect.wu-wien.ac.at/icoper

Sesja 3: 3 lutego 2011 w godzinach 16:00 – 17:30 CET.
Standardy eContent oraz aplikacje do tworzenia i dostarczania treści szkoleniowych wykorzystujące IMS-Learning Design

Plan najbliższej prezentacji:

3.1 Wstęp. Krótkie przedstawienie zasobów szkoleniowych projektu ICOPER.

3.2 Wprowadzenie do IMS-LD

W tej części webinarium pokazane zostaną ogólne metody integrowania IMS-LD zarówno z treściami szkoleniowym jak i narzędziami edukacyjnymi. Zademonstrowane będą konkretne korzyści stosowania IMS-LD w celach dydaktycznych.

3.3 Narzędzia do tworzenia i dostarczania treści opartych o IMS LD

Przedstawione zostaną wybrane narzędzia IMS LD wspierające tworzenie i dostarczanie treści edukacyjnych wielokrotnego wykorzystania.

3.4 Aplikacje projektu ICOPER powiązane z IMS-LD

  • ICOPER CLIX – A Learning Outcome-Based IMS-LD Learning Delivery Solution – system ułatwiający przekształcanie treści szkoleniowych
  • ICOPER learn eXact – zastosowanie IMS-LD na platformie e-learningowej
  • iPolio -przykład wielokrotnego zastosowania obiektów LD do budowy kursów  w systemie zarządzania treściami szkoleniowymi
  • Moodle – praktyczne zastosowanie systemu rekomendacji kursów dla użytkowników platformy Moodle

3.5 Podsumowanie

Sesja rozpoczyna się o godzinie 16. Ze względów organizacyjnych narzędzie udostępnione jest od godziny 15:30, tak żeby uczestnicy mogli zapoznać się wcześniej ze środowiskiem do wideokonferencji.

Jeżeli po raz pierwszy uczestniczysz w wideokonferencji używając narzędzia Adobe Connect Pro Meeting to:


Wszystkie prezentacje odbywają się w języku angielskim.

Rejestracja na sesje dostępna jest pod adresem: http://tinyurl.com/24yt65o

Informacje zwrotne oraz wszelkie uwagi i wskazówki prosimy zamieszczać tutaj: http://tinyurl.com/28gjny2

Dodaj komentarz