Co robimy

Webinary o OZE dla nauczycieli akademickich

Webinary o OZE dla nauczycieli akademickich

W maju nauczyciele akademicy będą mieć okazję wziąć udział w cyklu 5 webinarów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym w kontekście specyfiki ich pracy. Webinary są organizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska we współpracy z realizatorami międzynarodowego projektu LangOER finansowanego przez Komisję Europejską.

Spotkamy się (internetowo) pięć razy: 11 (poniedziałek), 12 (wtorek), 13 (środa), 19 (wtorek) oraz 25 (poniedziałek) maja. Za każdym razem w tych samych godzinach 17:00-18.30. Osoby, które wezmą udział w całym cyklu oraz zrealizują zadania pomiędzy webinarami, otrzymają certyfikat.

11 maja (godz. 17-18.30): Czy otwartość się opłaca?
Prowadzenie dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
Czym jest otwartość? Jakie korzyści wiążą się z wyborem modelu otwartościowego w nauczaniu, a co nadal pozostaje wyzwaniem? W otwierającym webinarze naszego cyklu Alek Tarkowski przedstawi możliwe scenariusze korzystania z otwartości w edukacji i nauce.
12 maja (godz. 17-18.30): Prawo autorskie a dzielenie się materiałami edukacyjnymi w sieci, czyli o licencjach Creative Commons.
Prowadzenie: Kamil Śliwowski, Creative Commons Polska
Czym są licencje CC i jakie mają zastosowanie? Kamil Śliwowski bezboleśnie przeprowadzi uczestników drugiego webinaru przez podstawy prawa autorskiego oraz praktyczne aspekty używania licencji Creative Commons.
13 maja (godz. 17-18.30): Efektywne wyszukiwanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Prowadzenie: Karolina Grodecka, Centrum e-Learningu AGH
Jak uatrakcyjnić wykład, prezentując ciekawy film bez konieczności jego samodzielnego nakręcenia? Otwarte Zasoby Edukacyjne są rozwiązaniem. Celem trzeciego webinaru jest zdobycie umiejętności wyszukiwania oraz selekcji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu.
19 maja (godz. 17-18.30): Adaptowanie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Kwestie prawne i praktyczne
Prowadzenie: Karolina Grodecka, Centrum e-Learningu AGH
W zależności od licencji wybranej dla OZE przez autora każdy może używać, kopiować, zmieniać i dystrybuować te zasoby. Pozwala to nauczycielom, autorom kursów i zajęć uniknąć trudnego i czasochłonnego przygotowywania zasobów. Celem webinaru jest zdobycie umiejętności dostosowywania otwartych zasobów edukacyjnych do własnego kontekstu i potrzeb wynikających ze specyfiki nauczanego przedmiotu.
25 maja (godz. 17-18.30): Omówienie i podsumowanie zadań
Podczas ostatniego webinaru Anna Stokowska omówi razem z uczestnikami realizowane przez nich pomiędzy kolejnymi webinaru zadania. Będzie to także czas na dyskusję na temat tego, jak nauczyciele akademiccy mogą konkretnie wykorzystywać otwarte zasoby i czy widzą w nich rozwiązanie dla swoich dydaktycznych wyzwań.

Zgłoszenia udziału w spotkaniach za pomocą formularza rejestracji.

Realizatorzy projektu LangOER w związku z odbywającymi się w kilku krajach cyklami webinarów o Otwartych Zasobach Edukacyjnych organizują konkurs, w którym główną nagroda jest 1000 Euro! Polega on na wykonaniu 5 zadań. Osoby, które zapiszą się na cykl webinarów, będą informowane o szczegółach konkursu.

Dodaj komentarz