ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Zajęcia zdalne: wyjaśnienie

Agnieszka Chrząszcz

06.10.2020

Artykuł opublikowany 3 lata, 8 miesięcy i 6 dni temu.

Krótko o tym jak w praktyce interpretować różne przepisy dotyczące zajęć zdalnych. Przygotowane we współpracy z Prorektorem ds. Kształcenia oraz Centrum Organizacji Kształcenia.

1. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020, na czas trwania pandemii:

  • zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.
  • liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS z par. 13. (“Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.” Rozporządzenie w sprawie studiów) potrzebnej do ukończenia studiów na danym poziomie

2. Udostępnianie wyłącznie materiałów do zajęć, bez komunikacji czy interakcji ze studentami, nie jest dopuszczalną formą zastępowanie zajęć tradycyjnych. Przykładowo, nie stanowi zajęć przesłanie studentom:

  • skanów podręczników czy notatek prowadzącego zajęcia
  • prezentacji z wykładu
  • linków do filmów “Z Internetu”

3. Zajęcia prowadzone synchronicznie (kontakt wykładowcy i studenta w tym samym czasie) z wykorzystaniem Teams lub Virtual Classroom na UPEL, są uważane za zajęcia w kontakcie bezpośrednim, nie zaś jako e-learningowe (w dalszej części, dla uproszczenia stosujemy termin e-learning dla kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). Zatem:

  • prowadzący nie musi posiadać Certyfikatu CeL
  • zajęcia nie wchodzą do limitu 50% ECTS/ 75% (dla cyklu studiów rozpoczętego w r.a. 2020/21) (maksymalna liczba punktów, która może być realizowana z wykorzystaniem e-learningu)

4. Zajęcia, które zostały zgłoszone do syllabusa jako e-learningowe, wykorzystujące zarówno asynchroniczne jak i synchroniczne formy komunikacji i pracy, są prowadzone i rozliczane na dotychczasowych zasadach, analogicznych do zajęć tradycyjnych. Do ich prowadzenia niezbędne jest posiadanie Certyfikatu CeL.

5. Nie jest dopuszczalne zmienianie obciążenia studenta w ramach pracy własnej jako sposobu na zamianę zajęć tradycyjnych na online. Powoduje to bowiem zmianę ilości punktów ECTS, a w konsekwencji zmianę charakteru studiów na niestacjonarne.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej