Co robimy

10 powodów 'za' otwartymi zasobami

10 powodów 'za' otwartymi zasobami

Martin Weller opublikował na blogu krótką prezentację z warsztatów organizowanych na Open University, promującą korzystanie z otwartych treści. Przedstawił 10 tez, które opisują ideę otwartości i są argumentami zdecydowanie 'za' wykorzystaniem zasobów udostępnianych publicznie na wolnych licencjach lub licencjach CC:

  1. Otwarte treści to treści o wysokiej jakości
  2. Skracają przygotowanie kursu
  3. Ułatwiają proces aktualizacji treści
  4. Sprzyjają komunikacji między autorami
  5. Ułatwiają wykorzystanie multimediów
  6. Prezentują różne perspektywy ujęcia problemu
  7. Ułatwiają ludziom nauki zaistnienie w sieci
  8. Uczą studentów, że dzielnie się wiedzą jest kluczem (do sukcesu)
  9. Angażują w debatę na temat prawa w sieci
  10. Pozwalają na rozwinięcie nowego modelu kursów/pedagogiki

… inni działają już w kierunku otwierania dostępu do wiedzy. Czas i na nas. CeL podpisuje się pod tymi tezami.

Dodaj komentarz