Co robimy

1000 uczestników e-learningowego „Roku Zerowego” w AGH

1000 uczestników e-learningowego „Roku Zerowego” w AGH

W bieżącym tygodniu na kursy e-learningowe udostępniane przez Centrum e-Learningu AGH w ramach „Roku Zerowego” zapisał się tysięczny uczeń. Kursy te prowadzone są już od ponad dwóch lat i cieszą się wśród kandydatów na studia w AGH dużym zainteresowaniem.

 

„Rok Zerowy” jest formą kursów dokształcających w okresie poprzedzającym rekrutację na studia. W ramach Roku Zerowego prowadzone są kursy z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Celem kursów jest lepsze przygotowanie kandydatów na studia techniczne, a przez to zwiększenie efektywności studiowania na pierwszych latach.

 

Kursy „Roku Zerowego” prowadzone są w formie stacjonarnej oraz w formie niestacjonarnej za pomosą kursów e-learningowych (przez Internet), jak również w formie kursów korespondencyjnych (drogą pocztową).

 

E-learningowe kursy „Roku Zerowego” z matematyki, fizyki oraz chemii udostępniane są bezpłatnie przez Centrum e-Learningu AGH na stronie internetowej:

http://www.moodle.cel.agh.edu.pl/rok0

 

Informacje dotyczące formy stacjonarnej oraz korespondencyjnej kursów „Roku Zerowego” można znaleźć na stronie: http://www.wms.agh.edu.pl/rekrut/rokzerowy.php

Dodaj komentarz