Co robimy

Blended learning – materiały

Blended learning – materiały

Dzisiaj zamiast infografiki powebinarowej podręczna lista źródeł, z których można czerpać inspiracje do mieszania.

Akademicki kontekst wykorzystania technologii w dydaktyce narzuca pewne ograniczenia – co nie znaczy, że nie pozwala na eksperymentowanie. Poniższa lista układa ten temat – od ogólnych założeń powiązanych z pro-jakościowym podejściem, przez zaprezentowanie wywrotowej ale jakże racjonalnej koncepcji pożegnania wykładu po konkretny przykład wdrożenia w kontekście uczelni technicznej.