Co robimy

Konferencja eTEE 2019 w Gdańsku

Konferencja eTEE 2019 w Gdańsku

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału Konferencji Naukowej eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która tym razem odbędzie się w Politechnice Gdańskiej w dniach 19-20 września 2019 roku.

Konferencja, zainicjowana przez PG, a od 2016 roku współorganizowana przez AGH, to miejsce spotkań praktyków, dydaktyków i  naukowców zajmujących się edukacją inżynierską, kształceniem w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Chcemy pogłębić integrację środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni technicznych wdrażających nowoczesne technologie w dydaktyce i stworzyć przestrzeń do dyskusji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia inżynierów.

Zgłaszanie wystąpień, warsztatów i plakatów: do 10 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie tegorocznej Konferencji https://pg.edu.pl/etee2019/tematyka-konferencji

Do zobaczenia w Gdańsku!