Co robimy

Breakout rooms

Breakout rooms

Jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji w aplikacjach ClickMeeting Virtual Classroom na platformie UPeL i Microsoft Teams jest już dostępna!

Breakout rooms czyli podpokoje/osobne pokoje to idealny sposób na podzielenie uczestników lekcji na mniejsze podgrupy i przydzielenie im zadań zespołowych – jak w tradycyjnej sytuacji szkoleniowej.

Mogą one być wykorzystywane do burzy mózgów, dyskusji czy prac projektowych. Mogą też służyć do spotkania 1:1 podczas gdy reszta grupy znajduje się w pokoju głównym spotkania. Organizatorzy spotkań mogą płynnie przechodzić między stworzonymi przez siebie pokojami lub też przenosić między nimi uczestników.

Przypisując uczestników do podpokojów warto pamiętać o dwóch istotnych kwestiach:
– jasnej, wyczerpującej instrukcji dotyczącej działań w podpokoju
– określeniu czasu trwania sesji w danym podpokoju.

ClickMeeting
Każdy webinar/spotkanie może zostać podzielone na 20 dodatkowych pokoi. W każdym podpokoju może przebywać do 30 osób. W podpokojach uczestnicy mogą rozmawiać, mieć włączoną kamerę, dzielić ekran a także używać czatu.
Ikona podpokojów znajduje sie w menu po lewej stronie głównego ekranu. Po włączeniu tej funkcji należy wybrać ilość potrzebnych podpokojów oraz czas trwania sesji.
Utworzenie podpokoi z wyprzedzeniem nie jest obecnie możliwe. Dobrą taktyką jest zatem stworzenie podpokoi na kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
Przypisanie uczestników do konkretnych podpokoi jest możliwe dopiero w momencie, gdy dołączą oni do głównego pokoju wydarzenia i będą widoczni na liście uczestników.

Więcej informacji na temat korzystania z podpokojów na platformie ClickMeeting znajdziecie w przygotowanym przez firmę przewodniku.

MS Teams
Tu breakout rooms są nazwane osobnymi pokojami. Ikona jest widoczna tylko dla organizatora i znajduje się w głównym panelu spotkania. Jej kliknięcie spowoduje otwarcie okna, w którym można skonfigurować opcje podziału grupy, takie jak liczba tworzonych pokoi (1-50) i losowe albo ręczne przypisywanie uczestników.
Wszystkie funkcje znane z głównego pokoju czyli czat, udostępnianie ekranu czy interaktywna tablica są też dostępne. Ponadto, organizator może wysyłać wiadomości do uczestników przebywających w podpokojach bez konieczności wychodzenia z głównego spotkania.

Więcej informacji co do technicznej obsługi znajdziecie na stronie Microsoft.