Co robimy

Certyfikaty SEA

Certyfikaty SEA

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) zaprasza wszystkie osoby aktywnie zaangażowane w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do wzięcia udziału w procesie Certyfikacji e-nauczycieli.

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Kandydat ubiegający się o Certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. W ramach prac Stowarzyszenia powstał wykaz kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla osób zainteresowanych przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej. Dokument można znaleźć na stronie stowarzyszenia: http://www.sea.edu.pl/certyfikacja

Proces certyfikacji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 grudnia 2012.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia: http://www.sea.edu.pl/certyfikacja

Dodaj komentarz