Co robimy

E-learning dla inżynierów w AGH cz. 2

E-learning dla inżynierów w AGH cz. 2

W AGH poza Uczelnianą Platformą e-Learningową, nauczyciele akademiccy wykorzystują różne sposoby wspierania dydaktyki przez technologie. Poniżej część 2. przeglądu wybranych propozycji dydaktycznych prezentowanych podczas konferencji eTEE 2016, które są realizowane w AGH. Część 1 dostępna tutaj.

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska jako przestrzeń do organizacji działania studentów kierunku Geofizyka została wykorzystana internetowa tablica PADLET. O możliwościach, jakie daje, pisaliśmy tutaj. Grupa studentów trzeciego roku studiów inżynierskich w ramach przedmiotu “Angielski język techniczny w geofizyce otworowej” doskonaliła słownictwo techniczne. Studenci uczęszczający na ten przedmiot są bardzo aktywni naukowo, należą do Koła Naukowego Geofizyków na WGGiOŚ AGH oraz do międzynarodowych studenckich organizacji geofizycznych zatem tematyka zajęć była odpowiedzią na ich potrzeby – ich zadaniem było przygotowanie w kilkuosobowym zespole plakatu naukowego. Autorka zajęć – Kamila Wawrzyniak-Guz, zaplanowała przebieg zajęć w 2 częściach: zajęcia w sali  z nauczycielem (cel: przygotowanie studentów do realizacji zadania poprzez przeanalizowanie i omówienie cech dobrze przygotowanego posteru) oraz praca własna studentów w zespołach online.

Platformą, na której zrealizowano zajęcia była tablica Padlet. Opublikowano na niej konspekt, całość przygotowanych ćwiczeń „In class”, szczegółowe wytyczne do części „At home” oraz wszystkie postery przygotowane przez studentów wraz ocenami i komentarzami wystawionymi przez zespoły oraz nauczyciela. Efekt pracy studentów – wybrany poster wraz z informacją zwrotną od grup – jest dostępny tutaj.

Zrzut ekranu 2016-05-17 o 10.29.47

Opisane w konspekcie cele są złożone – dotyczą złożonych umiejętności – syntezy, analizy i oceny. Zdaniem autorki pozornie proste zajęcia pozwoliły na rozwijanie istotnych umiejętności i kompetencji społecznych, które wykraczają poza wiedzę dziedzinową tj. współpraca w grupie, podział ról i zadań, negocjacje, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Istotne było także, że obecność nauczyciela była transparentna i nie wpływała w istotny sposób na interakcje między studentami.

Dobór technologii okazał się kluczowy. Rozwiązał problem braku możliwości rozsądnej prezentacji posterów (koszty druku, A4 zbyt małym formatem), przez którą zajęcia nie zostały wcześniej zrealizowane. Padlet pozwolił na zaangażowanie studentów w konstruktywną ocenę prac opracowanych przez inne grupy, a ocena nie opierała się tylko na komentarzu nauczyciela. Padlet umożliwił każdej z grup takie same warunki prezentacji posterów – każda praca mogła zostać pobrana i dokładnie przeczytana bez presji w postaci ram czasowych zajęć czy mniejszej uwagi ze strony grup już ocenionych. W niewymuszony sposób studenci wzbogacali i konfrontowali swoją wiedzę dziedzinową, doskonalili słownictwo techniczne.

Artykuł opisujący omówione rozwiązanie został opublikowany w Magazynie eduAkcja.

Dodaj komentarz