ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

E-learning dla inżynierów w AGH cz. 3

Karolina Grodecka

22.05.2016

Artykuł opublikowany 8 lat i 21 dni temu.

Poniżej część 3. przeglądu wybranych propozycji dydaktycznych prezentowanych podczas konferencji eTEE 2016, które są realizowane w AGH. Tematem przewodnim jest zaprojektowanie realnych sytuacji problemowych, w których studenci nabywają złożone umiejętności związane z przedmiotem i kompetencje miękkie. Zapraszamy także do przeczytania części 1. i części 2. przeglądu.

Wzajemna ocena studentów – moduł Warsztaty

Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – studenci kierunku Elektrotechnika uczestniczyli w 10-cio tygodniowym kursie programistycznym z wykorzystaniem platformy Moodle. Kurs prowadzili Daria Hemmerling i Mirosław Socha (zob. abstrakt z konferencji eTEE 2016).

Warsztaty_moodle

Z perspektywy metodyki istotnym elementem jest zaprojektowanie kursu w oparciu o wzajemną ocenę prac przez studentów (ang. peer-to-peer assessment) jako kluczowej aktywności na kursie. Praca składała się z kilku etapów: 6 komputerowych ćwiczeń laboratoryjnych, raportu z pracy laboratoryjnej wysyłanego przez każdego studenta indywidualnie na platformę, a następnie pogłębionej wzajemnej oceny pracy innych studentów.

Dzięki modułowi WARSZTATY na Uczelnianej Platformie e-Learningowej każdy student otrzymywał 5 losowo wybranych przez system zadań swoich kolegów oraz przygotowany przez prowadzącego formularz oceny. Zadaniem studenta była rzetelna ocena każdego z przesłanych plików poprzez uzupełnienie przygotowanego przez prowadzącego formularza oceny. Dzięki temu każdy student miał możliwość obserwacji jak jego koledzy i koleżanki z grupy podeszli do rozwiązania tego samego problemu.

Tak zaprojektowane ćwiczenie było symulacją realnej sytuacji zawodowej programisty, w której studenci musieli wykazać się cennymi dla tego zawodu umiejętnościami tj.: dzielenie zadań na mniejsze problemy, szacowanie wymaganego nakładu pracy niezbędnego do wykonania konkretnych etapów, umiejętność pracy z wyznaczonymi terminami oddania poszczególnych części zadań, praca z dokumentacją i cudzym kodem.

Kurs w tej formule ukończyło 75 studentów.


Nauczanie języków obcych online

W Studium Języków Obcych AGH e-learning jest obecny od blisko dekady. Kursy online są prowadzone i stale aktualizowane w ramach ogólnych lektoratów z języka francuskiego (zob. wywiad z Beatą Dulian), niemieckiego, natomiast specjalistyczne kursy językowe (np. Inżynieria Akustyczna, Energetyka czy inne) bardzo mocna bazują na aktualnych zasobach internetu.

Wspólnym mianownikiem kursów językowych jest konieczność łączenia nauki języka ogólnego z elementami języka zawodowego. Zbudowanie na kursie online ćwiczeń bazujących na realnych sytuacjach problemowych pozwala studentom na natychmiastową aplikację wiedzy do realnych działań.
W praktyce zdaniem Anny Hardek, lektorki j. angielskiego:

sprawdza się taka technika pracy, że student dostaje do rozwiązania kwestię branżową (np. wibrujące i hałaśliwe urządzenie – jak wytłumić hałas i wibracje), która wymaga jego zaangażowania, a rozwiązanie wymaga konsultacji ze stronami branżowymi, które mu podaję. Wtedy praca z nimi wchodzi na autentyczny poziom zaangażowania, gdzie język angielski staje się narzędziem i medium komunikacji, a sednem zainteresowania staje się rozwiązanie problemu z danej specjalności.

Z drugiej strony lektorki SJO AGH zwracają uwagę na wagę ćwiczeń, które wymagają od studenta wyjścia poza salę lekcyjną/kurs czy podręcznik w celu szukania informacji potrzebnych do rozwiązania danych problemów w przestrzeni poza sieciowej. Taka konstrukcja kursów oraz dbałość o różnorodność proponowanych ćwiczeń zwiększają motywację do nauki i wpływa pozytywnie na osiągane wyniki.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej