ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Tutoriale w nauce przedmiotów podstawowych

Jednym słowem

Studenci i studentki nauczyli się samodzielnie planować swoją pracę, pracować regularnie, uczyć się poprzez zrozumienie, a nie zapamiętywanie.

Joanna Jakóbczyk, WILIGZ

Twórca/Twórcy:

Cel dydaktyczny

Celem było zrozumienie zagadnień teoretycznych, a także zastosowanie ich do rozwiązywania zadań, opanowanie oprogramowania specjalistycznego oraz prowadzenie badań wytrzymałościowych w laboratorium.

Metoda Demonstracja, instruktaż, pokaz
Metoda ćwiczebna
Odwrócona klasa [Flipped classroom]
Metoda projektowa [Project based learning]
Informacja zwrotna [Feedback]
Nauczanie rówieśnicze [Peer learning]
Kontekst Studiach I stopnia kierunku Budownictwo: Mechanika teoretyczna (I, II rok): kinematyka punktu materialnego, zasada prac wirtualnych. Mechanika gruntów (II rok): ocena stateczności skarp i zboczy oraz dobór zbrojenia geotechnicznego z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania SLOPE/W. Wytrzymałość materiałów (II rok): laboratoryjne badania parametrów wytrzymałościowych materiałów w statycznych próbach rozciągania, ściskania, skręcania, ścinania oraz zginania.
Przebieg

Po nagraniu podczas pandemii pierwszych tutoriali z mechaniki teoretycznej założyłam autorski, publiczny kanał edukacyjny na YouTube, na którym zostały zamieszczone filmy. Kanał jest na bieżąco rozwijany i uzupełniany o kolejne przedmioty i zagadnienia. Znajdują się na nim 42 tutoriale. Tutoriale zawierają zagadnienia teoretyczne, rozwiązania zadań krok po kroku, wykonanie obliczeń stateczności w specjalistycznym programie, a także sposób przygotowania się oraz przeprowadzenia prób wytrzymałościowych.

Do każdego z przedmiotów co roku zakładam kursy na UPeL, gdzie podlinkowuję tutoriale.

W kursach znajdują się własnoręcznie przygotowane przeze mnie notatki z zajęć. Kluczowym elementem są zadania do samodzielnego, odręcznego rozwiązania, które osoby studiujące umieszczają na platformie e-learningowej. Ważne są także quizy, w których mogą sprawdzić poprawność uzyskanych wyników. Quizy nie są oceniane, nie mają limitu czasowego oraz mają możliwość wielokrotnego rozwiązywania. Dla przedmiotu „Wytrzymałość materiałów – laboratorium” przygotowałam kurs Open AGH.

Tutoriale osoby studiujące oglądają przed zajęciami we własnym tempie i tyle razy, ile potrzebują. Po zajęciach także do nich wracają, aby powtórzyć i spokojnie przeanalizować zagadnienia (często o wysokim stopniu trudności) rozwiązywane na ćwiczeniach. Wykonują własne odręczne notatki, co utrwala ich wiedzę. Bardzo ważne jest, że na zajęciach nie muszą już skupiać się na przepisywaniu z tablicy w obawie, że nie zdążą ze wszystkim.

Korzyści

 

Osoby studiujące nauczyły się wytrwałości i systematyczności, doświadczyły kreatywności, myślenia krytycznego, pracy z tutorialami i tworzenia notatek na ich podstawie.

Mechanika teoretyczna, mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów to przedmioty, które często stanowią wyzwanie dla osób studiujących. Zrozumienie zagadnień wymaga skupienia uwagi, co jest trudne, gdy pojawiają się zmęczenie, a często także rezygnacja, bo zagadnienie wydaje się za trudne, a tempo zbyt szybkie.

W grupach często mamy osoby o różnym poziomie przygotowania z zakresu matematyki i fizyki, o różnych preferencjach, co do sposobu uczenia się oraz tempa przyswajania informacji. Tutoriale umożliwiają przepracowanie materiału we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie, a także ćwiczenie tak długo, aż materiał zostanie zrozumiany. Najważniejszy jest efekt, nie czas.

Tutoriale nie mają zastąpić nauczycieli i nauczycielek, ale wspierać ich i osoby studiujące. Ja zyskałam większy komfort pracy z grupą zaangażowaną, myślącą krytycznie, zadającą pytania, otwartą na dyskusję i rozwiązywanie problemów. Wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, które dają osobom studiującym dostępne materiały sprawiają, że stają się oni odważniejsi, chętni do pracy, zmotywowani i nie boją się popełniać błędów, bo nie są za nie oceniani.

Otwarty dostęp do materiałów sprawia, że podczas ćwiczeń są aktywni (nie bierni jak to było wcześniej), myślą krytycznie, zadają pytania – po prostu pracują.

W stosunku do wcześniej stosowanych metod zauważyłam wzrost zainteresowania przedmiotami, które ze względu na stopień trudności należą do grupy tych stresujących i problematycznych do zaliczenia.

Osoby studiujące zdecydowanie częściej przychodzą na konsultacje z osobno założonymi zeszytami, w których rozwiązują zadania. Wzrosła ich motywacja i wiara w opanowanie trudnych zagadnień. Znacząco wzrosła zdawalność na egzaminie i zaliczeniach, poprawie uległy także zdobywane oceny.

Studenci i studentki przyjęli tutoriale z ogromnym entuzjazmem, wiele razy słyszę słowa podziękowania, że tutoriale bardzo pomogły w przygotowaniu się do egzaminu. Często pojawią się pytania, kiedy pojawią się kolejne nagrania. To największa motywacja do dalszej pracy.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej