Co robimy

O co kaman? Czyli humanisty przystosowanie do funkcjonowania w CeL

O co kaman? Czyli humanisty przystosowanie do funkcjonowania w CeL

Praktyki. Choć to nieodłączny element studiów napawał mnie lekkim przerażeniem. Nowe miejsce, nowi ludzie, nowe obowiązki a przy tym migająca w głowie czerwona ostrzegawcza lampka „co ja-humanista robię w centrum e-learningu?”

Po krótkim wprowadzeniu w działalność CEL-u i przedsięwzięciami jakimi owa instytucja się zajmuje a także zapoznaniem się z moim stanem wiedzy (a raczej-o zgrozo-nie wiedzy, gdyż większość moich odpowiedzi na pytania: czy wiesz co to: moodle/mosep/open source…/ brzmiało „nie wiem”,) zaopatrzono mnie w odpowiednią literaturę, posadzono w ciepłym kąciku i dano czas na wdrążenie się w tematykę e-nauczania.

Choć pojęcie e-learningu było mi znane, w mojej głowie to słowo ograniczało się jedynie do skojarzenia z nauczaniem za pomocą poczty elektronicznej. W trybie niemal natychmiastowym okazało się, że mój tok myślenia jest daleko zaściankowy a e-nauczanie jest znacznie bardziej rozbudowane i daję ogromne możliwości zarówno stronie uczącej, jak i nauczanej.

Doskonałym wprowadzeniem do nauczania zdalnego jest kurs dostępny na stronie open.agh.edu.pl. Zawiera on niezbędne informację o e-nauczaniu a także pokazuje jak wiele wprowadzenie tej nowoczesnej metody edukacyjnej mogło by zmienić w polskim szkolnictwie. Kurs podzielony jest na 7 tematów.

Na wstępie autorzy kursu podejmują próbę przekonania nas do odejścia od tradycyjnej formy tworzenia notatek; zapoznajemy się zatem z programem FreeMind za pomocą którego uczymy się tworzyć mapy myśli; inaczej notatki graficzne. Może się wydawać, że metoda ta nie jest efektywna i zarzucać jej pochłanianie zbyt dużej ilości czasu. Jednak nic bardziej mylnego. Żyjemy w czasach, gdzie dużą rolę odgrywa obraz, a większość populacji określa się mianem wzrokowców. Dlaczego więc nie wykorzystać tego faktu w nauczaniu? Tym bardziej, że metoda ta angażuje do zapamiętywania dwie półkule mózgowe, czego efektem jest, że uczymy się szybciej i trwalej, w przeciwieństwie do tradycyjnego robienia notatek gdzie aktywowana jest jedynie jedna półkula mózgowa.

Lekcja pierwsza to pokazanie w jaki sposób wyszukiwać i oceniać materiały online. Znajdziemy tam informację, które przydadzą się każdemu. Jako, że Internet staję się głównym źródłem informacji; to na nim w dużej mierze opieramy się pisząc prace zaliczeniowe, tworząc referaty czy przygotowując się do zajęć, warto więc wiedzieć w jaki sposób szukać aby znaleźć informację sprawdzone i rzetelne. Lekcja ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla każdego wykorzystującego zasoby sieci.

Kolejną lekcja zatytułowana jest „Czym jest e-learning”. Pokazuje ona przykładowe kursy e-learningowe dostępne w sieci co daje możliwość na zapoznanie się z kształceniem drogą elektroniczna na własnej skórze.

Lekcja trzecia to specyfika uczenia się online. Co trzeba wiedzieć i jakie reguły należy znać i respektować, żeby bezproblemowo przemieszczać się i korzystać z zasobów Internetu. Jest to także zwrócenia uwagi na to, że obecne pokolenia wymaga innego trybu nauczania a e-learnig takie możliwości stwarza. Przykładem może tu być zachęcanie uczniów do tworzenia e-portfolio. Dzięki tworzeniu internetowego dziennika własnych osiągnięć uczeń ma możliwość zaobserwowania jakie poczynił postępy, a także zaplanowania kolejnych kroków w rozwoju własnej osoby. Istotnym elementem e-portfolio jest dokumentowanie nie tylko osiągnięć zdobywanych na płaszczyźnie stricte szkolnej, ale także tych poza nią, co jest bardzo ważnym elementem budowy własnego ja. Edukacja to nie tylko szkoła, ale i to co robimy poza nią. Rysunek, gra na gitarze, pisanie poezji-są to rzeczy na które w szkole mało jest miejsca a tak naprawdę to one-zainteresowania-tworzą naszą osobowość. Jest to bardzo ważny element rozwoju każdego człowieka-buduje nie tylko pewność siebie ale to kim tak naprawdę jesteśmy.

Temat czwarty to przeprowadzenie użytkownika/czytelnika po platformach e-learnignowych, za pomocą których możliwe jest stworzenie własnej e-lekcji. Zasobów jest wiele, warto więc poznać plusy i minusy dostępnych portali.

Krok kolejny to przedstawienie e-learningowych narzędzi za pomocą których e-nauczyciel może kontaktować się za swoimi e-uczniami. Lekcja ta pokazuje ogrom kanałów komunikacyjnych jakich możemy użyć do lepszego dotarcia do naszych potencjalnych odbiorców co daje możliwość lepszego zrozumienia siebie nawzajem i uzyskaniu lepszych efektów edukacyjnych.

W temacie szóstym zapoznajemy się z rolą nauczyciela w edukacji cyfrowej. Wydawać by się mogło, że zostaje ona ograniczona do minimum i nauczyciel przestaje być przewodnikiem i mentorem. Ale i tu czeka nas miła niespodzianka. Dzięki e-learningowi nauczyciel ma większe pole manewru do uzyskania kontaktu ze swoimi uczniami (działa to zarówno na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń jak i uczeń-nauczyciel), co ma przełożenie na edukacyjne efekty. Zwiększa się zasięg możliwości komunikacyjnych. Godziny lekcyjne przestają być ograniczeniem, dzięki temu, że możemy zwrócić się z zapytaniem o pomoc czy przedyskutować wątpliwości o każdej porze dnia i nocy. Wyeliminowany zostaje także problem wstydliwości, który dotyczy sporej ilości uczniów.

Lekcja siódma to wdrożenie do e-learningu. Podjęte tu zagadnienie przedstawia, jak wielkie znaczeniu w rozwoju edukacji ma nauczanie na odległość. Przykładem jest projekt eTwinnig, dzięki któremu współprace mogą podjąć szkoły rozsiane na różnych kontynentach. Współorganizują i realizują one konkursy i projekty dzięki którym uczniowie, mają możliwość nie tylko lepszego zapoznania się z nauczaniem przez Internet, ale także poznaniem odległych kultur, nowych ludzi czy obcego języka.

E-learning stał się (i ciągle się staje-bo udoskonala) unikalną i niezastąpioną forma nauczania. Dotyczy to nauczania na wszystkich poziomach. Czyż nie lepiej zapamiętujemy rzeczy o których nie tylko słyszeliśmy, ale także zobaczyliśmy, stwarzaliśmy je i mogliśmy zadać o nie pytania (choćby te najbardziej trywialne)? Zdalne nauczanie znacznie podnosi poziom kształcenia. Im szybciej zostanie ono docenione, tym prędzej będziemy mogli oglądać edukacyjne efekty.

Nauczanie oparte na wymianie doświadczeń jest najbardziej rzetelne, bo towarzyszy mu proces nieustannego ulepszania. Czas to docenić. Czas docenić jak wiele zasobów otwarte jest przed nami na oścież, a my, musimy nauczyć się tylko z nich korzystać.

Mój CEL; wiedzieć więcej i korzystać z zasobów które mam pod ręką. Zapoznanie się z tematyką e-learningu otworzyło mi oczy na nowe możliwości własnego rozwoju. Myślę, że dobrym wstępem do docenienia tego co już wiem, będzie stworzenie własnego e-portfolio.

Photo by Thomas Kvistholt on Unsplash

Dodaj komentarz