Co robimy

Podstawy efektywnego e-learningu

Podstawy efektywnego e-learningu

W artykule „Ten Ways Online Education Matches, or Surpasses, Face-to-Face Learning” Mark Kassop, praktyk e-learningu próbuję udowodnić tytułową tezę, żę nauczanie online jest co najmniej tak samo dobre, jak tradycyjne formy edukacji. Nie jest celem tego krótkiego opracowania dyskusja z jego poglądami. Chodzi raczej o wyciągnięcie praktycznych wniosków i danie porad, jak uatrakcyjnić zajęcia prowadzone z pośrednictwem Internetu.

  1. Skoncentruj się na studencie. Rolą nauczyciela nie jest prowadzenie podopiecznych za rękę. Powinien dać im więcej swobody i skupić się na przewodzeniu, moderowaniu i organizowaniu zajęć.
  2. Zintensyfikuj pisanie. Nie chodzi tu tylko, ani nawet głównie, o wypracowania czy eseje, ćwiczenia mniej przydatne na studiach technicznych, ale o wszystkie zadania, w których pisanie może okazać się przydatne – komunikację, dyskusje na forum, rozwiązywanie problemów itp..
  3. Prowokuj dyskusje. Elementem nauczania skoncentrowanego na studencie (p.1) jest tez dawanie im jak najwięcej okazji do wymiany doświadczeń i poglądów. Ważne przy tym, by angażować w nie wszystkich uczestników kursu.
  4. Umieść swoje zajęcia w kontekście nauczania przez całe życie. Niech Twój kurs nie służy tylko zdobyciu zaliczenia. Powiąż go z innymi, aktualnymi i przyszłymi, zajęciami studenta. Zastanów się, czy uczestnikowi kursu przyda się ten kurs również poza uczelnią.
  5. Wzbogać materiały kursowe. Atrakcyjne, interaktywne materiały przyciągną studenta i pomogą mu w nauce. Oczywiście, konieczne jest przy tym spełnienie dodatkowego warunku: zasoby muszą być elementem dobrze zaplanowanego procesu dydaktycznego, obejmującego dyskusje, zadania i wszelkie aktywności inne niż „oglądanie ładnych obrazków”.
  6. Zaplanuj wsparcie. Umieszczasz  online zasoby edukacyjne, ale co student ma z nimi zrobić? Jak ma się z Tobą skontaktować w razie kłopotów? Co zrobisz, by upewnić się, że technika nie będzie przeszkodą (np. jakie formaty plików zastosujesz). Na takie pytania musisz odpowiedzieć planując kurs.
  7. Udzielaj informację zwrotną. Nauczyciel w e-learningu nie musi spędzać online 24h/dobę, ale powinien  regularnie odpowiadać na komunikaty i zadania studentów. Może też opracować systemy pomocnicze (np. FAQi).
  8. Bądź elastyczny. Jedną z zalet e-learningu jest to, że uczestnik kursu może się uczyć wtedy, kiedy ma czas i tam, gdzie ma miejsce. Wykorzystaj to, ale też pilnuj, żeby wymagane aktywności były wykonywane.
  9. Buduj wspólnotę uczących się. Studenci mogą być dla siebie nawzajem wspaniałą grupą wsparcia. Dyskutując ze sobą mogą się też motywować, pobudzać swoją kreatywność i, po prostu, efektywnie się uczyć. Zaplanuj aktywności, które , jeśli można tak powiedzieć, zamienią uczestników kursu ze zbioru w grupę.
  10. Rozwijaj się. Samo to, że zająłeś się e-learningiem, pozwala Ci się rozwijać. Nie zatrzymuj się jednak po kilku pierwszych krokach. Próbuj nowych narzędzi, typów zadań, technik kształcenia. Wyjdź poza prosty schemat „pokazać treści – przepytać.”

Nie jest to z pewnością wyczerpująca lista , ale powyższe rady powinny pomóc praktykowi e-learningu w uatrakcyjnieniu i zwiększeniu efektywności swoich zajęć.

Pełny artykuł Kassopa dostępny jest na stronie The Technology Source.

Dodaj komentarz