Co robimy

Projekt nowelizacji Rozporządzenia MNiSW

Projekt nowelizacji Rozporządzenia MNiSW

W najnowszym numerze e-mentor-a został opublikowany projekt zmian Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nowelizacja wprowadza zmianę dwóch punktów Rozporządzenia. Przede wszystkim eliminuje zapisy dotyczące różnicowania uczelni ze względu na uprawnienia naukowe przy określaniu maksymalnego procentu zajęć dydaktycznych realizowanych w środowisku online na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Obecna propozycja przewiduje, że liczba takich zajęć na każdej uczelni wyższej nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.
Druga zmiana to całkowite odejście od przyznawania specjalnych uprawnień dla organizacji studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość poza Europą.

Pełny tekst Rozporządzenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW.

Dodaj komentarz